Klimaatvisie straks eerste hete hangijzer BBB in nieuwe Provinciale Staten? 'Verzilting accepteren en grondwaterpeil omhoog om Fryslân leefbaar te houden'

Provincie en Wetterskip Fryslân hebben een visie gemaakt voor een ‘klimaatbestendig Fryslân’ na 2050. Daarin staan een aantal zaken waarmee in elk geval grote verkiezingswinnaar BBB niet voetstoots mee in zal stemmen.

Hoog water bij Holwert in 2022. Foto: Anton Kappers

Hoog water bij Holwert in 2022. Foto: Anton Kappers Foto: Anton Kappers

Maak water en bodem bepalend voor hoe Friesland wordt ingericht. Daarvoor pleiten provincie Fryslân en Wetterskip in hun visie ‘Fryslân Klimaatbestendig 2050+’. Concreet houdt dat in: de diepste polders niet meer bebouwen, het grondwaterpeil omhoog in de veenweidegebieden, de strijd tegen verzilting opgeven en de kraan dichtdraaien voor de waterslurpende toeristen op de Waddeneilanden.