Blokkeerfriezen willen hun DNA niet in landelijke databank

Sander Slijver (links) en Jenny Douwes, bij de rechtbank. Foto Jacob van Essen/Hoge Noorden Foto: Jacob van Essen

Een deel van de blokkeerfriezen tekent protest aan tegen het verplicht afstaan van DNA, waardoor hun materiaal in de landelijke databank terecht komt.

De blokkeerfriezen hebben de afgelopen weken een oproep gekregen om DNA af te komen staan op het politiebureau. Een deel van hen is niet van plan er aan mee te werken. ,,Sy sizze: at se my ha wolle, dan helje se my mar op”, zegt Sander Slijver, de ‘blokkeerpunker’ met het blauwe haar uit Dokkum.

Principekwestie

Voor Slijver is het een principekwestie, zegt hij. ,,Ik bin feroardield, mar ik fiel my gjin krimineel. By justysje is it in puinhoop . Ik fertrou dy minsken myn DNA-materiaal dêrom net ta”, zegt Slijver.

Advocatenkantoor Anker & Anker, dat bijna alle blokkeerfriezen bijstaat, heeft de veroordeelden vorige week een mail gestuurd met de vraag of ze bezwaar willen aantekenen.

Landelijke databank

Je kunt geen protest aantekenen tegen het afstaan van het DNA zelf. Wel tegen de verwerking ervan, waardoor je kunt voorkomen dat het materiaal in de landelijke databank terecht komt.

Hier hebben de veroordeelden tot twee weken na de oproep de tijd voor. Slijver heeft zijn advocaat inmiddels laten weten dat hij officieel bezwaar wil aantekenen. ,,Sa binne der noch wol in pear”, zegt de Dokkumer. ,,Op dit moment weet ik nog niet hoeveel het in totaal zullen zijn”, zegt advocaat Tjalling van der Goot.

Meineed als uitzondering

Het protest zou zich er op kunnen richten dat het afstaan van DNA geen toegevoegde waarde heeft voor de opsporing, als je kijkt naar het feit waar de verdachten voor veroordeeld zijn. Wie veroordeeld is voor meineed, hoeft bijvoorbeeld geen materiaal af te staan.

,,Of dat in dit geval ook opgaat, daar moet ik me nog in verdiepen”, zegt Van der Goot. ,,Kansloze procedures gaan we niet voeren.”

Verplicht materiaal afstaan

DNA is de afgelopen decennia een alsmaar grotere rol gaan spelen in de bewijsvoering. Sinds 2005 is de wet ‘DNA-onderzoek bij veroordeelden’ van kracht. Het komt er op neer dat Nederlanders die veroordeeld zijn voor een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis mogelijk is, verplicht hun DNA moeten afstaan.

Een van de feiten waarvoor de blokkeerfriezen zijn veroordeeld, is het blokkeren van een landweg. Hier staat in het zwaarste geval een gevangenisstraf van negen jaar op.

Hoger beroep

Voor 15 blokkeerfriezen is hun straf al definitief, de andere 19 zijn in hoger beroep gegaan. Mochten ze volgend jaar alsnog worden vrijgesproken, dan zou hun DNA materiaal weer uit de landelijke databank gehaald en vernietigd worden.

Lees veel meer over de blokkeerfriezen in het dossier ‘A7 blokkade’ .

Nieuws

Meest gelezen