'Bloei mei ien dikke winter': ontwikkelingsgang van de Bond van IJsclubs in een eeuw tijd

Een kortebaanschaatser kon een eeuw geleden flink geld verdienen. Om het gesjoemel met geld uit te bannen, kwam er een ijsbond. Honderd jaar later heeft die een andere missie. Kinderen ook bij gebrek aan natuurijs, enthousiast maken voor de schaatssport.

Johannes de Vries en Peter de Jonge bij de ijsbaan van Grou. Johannes de Vries: ,,As we tsien dagen op it iis stean kinne, binne we in hiele hoop ellinde kwyt.''

Johannes de Vries en Peter de Jonge bij de ijsbaan van Grou. Johannes de Vries: ,,As we tsien dagen op it iis stean kinne, binne we in hiele hoop ellinde kwyt.'' FOTO HOGE NOORDEN/JAAP SCHAAF

Het schaatsen was in de begintijd een behoorlijk vrijgevochten wereldje in Friesland. De allereerste advertenties voor ‘hardrijderijen’ stonden rond 1770 in de Leeuwarder Courant . ,,Ergens yn it midden fan de njoggentjinde iuw komme de earste iisklups. Mei gjin oar doel as it organisearjen fan hurdriderijen’’, zegt schaatshistoricus Hedman Bijlsma.

Nieuws

menu