Blaarkoppen grazen tussen de nieuwbouwwoningen in Opeinde

Jentje Steegstra lokt de Blaarkoppen met voer naar hun nieuwe leefgebied tussen de nieuwbouwhuizen. FOTO JILMER POSTMA

Hooglanders konden niet, die zouden de boomsingels te lijf gaan. Met Blaarkoppen krijgt ‘woonwijk’ de Peinder Mieden veel zeldzamere natuurbeheerders.

Er is een emmertje natgeregende biks voor nodig, maar dan komen ze: achttien zwarte Blaarkoppen (en één rode) lopen op het kluitje het woongebied van de Peinder Mieden in. Maandenlang moesten de beesten proefdraaien op een ander weiland in het coulisselandschap bij Opeinde, nu mogen ze echt tussen de nieuwbouwwoningen grazen.

Hekken om tuinen

Toekomstig bewoner Jentje Steegstra is een tevreden man. ,,Bysunder dat dy kij hjir aanst troch de strjitten rinne.” Want het terrein van de Peinder Mieden bestaat voor het overgrote deel uit natuur, met daarin straks 38 ‘eilandjes’ van bebouwing. Met hekken erom heen, om de grazers uit de tuinen te houden.

Vaak gebruiken natuurbeheerders schapen of Schotse hooglanders. Maar hooglanders zouden zich ook tegoed doen aan de kenmerkende boomsingels in het gebied, vertelt Steegstra. ,,En skiep binne te netsjes, die frette it gers fierstente koart.” Ook een proef met Engelse Hereford-koeien werd mede uit zorg om de houtwallen gestaakt. Nu zetten de bewoners in op Blaarkoppen, een veel zeldzamer koeienras. Dat moet de biodiversiteit behouden.

Sjoerd Kooistra, die biologisch boert in Donkerbroek, kon de kudde in 2017 overnemen van een boer in het Groningse Garnwerd die stopte met zijn vee. Maar typisch Gronings is het ras niet, vindt Kooistra. ,,It is eins in ko dy’st eartiids yn hiel it Noarden by mingde bedriuwen fine koest.” Cultuurhistorisch passen ze dus goed in het gebied, zegt hij.

Wintervacht

De Blaarkoppen in de Peinder Mieden zitten goed in hun wintervacht. Dat moet ook wel: ze staan het hele jaar buiten.

Bijvoeren met krachtvoer hoeft niet, verwacht Kooistra. ,,Se kinne goed mei allinnich gers.” Melken is ook niet nodig – alles is bestemd voor de kalveren die in de kudde worden geboren.

De huidige kudde is groter dan dit. Een deel van de Blaarkoppen staat nog bij Kooistra op stal. De initiatiefnemers willen eerst zien of de dieren in de Mieden deze winter goed uitkomen met het voedsel. Steegstra: ,,Wat wy no dogge is monitoarje. De huzen binne hjir gau klear, mar natuerûntwikkeling is dat nea.”

Nieuws

menu