Biologische kip splijt boer en buur

Rimer Dijkstra uit Hiaure wil een biologische kippenboerderij in Aalsum beginnen, maar dat willen dorpelingen niet. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Aalsumers zijn tegen de komst van een biologische kippenfarm. Ze vrezen maanlandschap vol fijnstof. Maar het wordt juist beter dan nu, reageert boer Rimer Dijkstra.

Een kippetje wandelt alleen door het hoge, kruidenrijke gras. Verderop zit een groepje leghennen onder een boom te schuilen voor de hitte, in het hoge olifantengras scharrelen er nog veel meer, zegt boer Rimer Dijkstra. Naast het ruisen van gras, riet en blad hoor je alleen zacht gekakel, dat af en toe wordt overstemd door het gehinnik van een paard.

24.000 kippen

We zijn op Dijkstra’s biologische pluimveehouderij in Hiaure. Hij wil uitbreiden in Aalsum, waar Dijkstra kort geleden een kippenboerderij heeft overgenomen. Maar veel omwonenden zijn faliekant tegen: de vorige pluimveehouder hield zijn kippen onderdak, terwijl Dijkstra’s 24.000 kippen een vrije uitloop krijgen. ,,Ons grootste probleem is de ammoniak, de fijnstof en het lawaai’’, zegt bewoonster Marja Brouwer.

Samen met dorpsgenote Itte van der Sluis is ze de woordvoerster van de Aalsumers die zich tegen de biologische boer keren. Nee, ze hebben niks tegen pluimveestallen, de boer die er zat was een goede buur. ,,Daar deden de filters en de afzuiging hun werk. Bij buitenlopende kippen gebeurt dat niet’’, zegt Brouwer. Nee, ze hebben niks tegen het betere dierenwelzijn van biologische kippen. ,,Maar er is ook mensenwelzijn. Fijnstof geeft gezondheidsproblemen.’’

Maanlandschap

Kippen die buiten scharrelen woelen het land om. Dat leidt tot stof, en daarnaast worden de zeven hectare rond de kippenboerderij één groot maanlandschap, denkt Van der Sluis. ,,Het is hier een beschermd cultuurlandschap. De locatie is ook niet geschikt, je zit hier ook middenin de mensen. Dokkum is dichtbij.’’

Dat maanlandschap valt van buitenaf dus heel erg mee. In Hiaure tenminste: daar zie je vanaf de buitenkant van het perceel alleen maar hoog gras, riet en boomsingels. Een idylle. Maar het maanlandschap is er ook, erkent Rimer Dijkstra. Zo’n 40 meter rondom de kippenstallen is het een zanderige vlakte, die kippen helemaal omwoelen. ,,Mar fan bûten ôf sjochst dêr hielendal niks fan. Om de stal hinne komt in beamsingel.’’

Fijnstof

Toen elf Aalsumers op bezoek kwamen om de boerderij te bekijken heeft hij een fout gemaakt, zegt Dijkstra. ,,Ik bin binnen op de buorkerij begûn en dêrnei nei de bûtenkant rûn. Mar krekt dy beammen en dat gêrs, dat is wat sy sjogge. Se meie net iens samar binnenkomme.’’

Dat laat onverlet dat vrije uitloopkippen zorgen voor veel fijnstof, zeggen Brouwer en Van der Sluis. Sterker: de pluimveehouderij was de enige sector waar de uitstoot van fijnstof is toegenomen, meldde het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) op 30 april. Grootste oorzaak was de groei van het aantal vrije uitloopkippen, meldde het CBS toen.

Maar dat heeft niets met biologische landbouw te maken, reageert Dijkstra’s buurman, journalist en biologische boer Jacob de Hoop. De extra fijnstof komt juist van de extra scharrelkippen, nu legbatterijen niet meer mogen, zegt hij. ,,Dy bisten sitte op in klútsje en produseare sa in soad fynstof.’’ Het CBS heeft zijn persbericht inmiddels gerectificeerd, zegt De Hoop. En inderdaad: het CBS zegt nu dat ‘scharrel- en volièrestallen’ voor de extra fijnstof zorgen.

Schonere boerderij

Dijkstra denkt juist dat zijn bomensingels fijnstof afvangen. Zijn kippen hebben de ruimte. Omdat het grasland veel kippenmest meteen opneemt, wordt de boerderij veel schoner dan de vorige, bezweert hij. ,,De útstjit fan ammoniak sil mei 60 prosint weromgean en de stankemmisje mei mear as 50 prosint.’’

Kortom, de omwonenden krijgen het in Aalsum beter dan nu, belooft Dijkstra. Er komen bomen, kruidenrijk grasland, olifantengras en riet. Maar dat zint Brouwer en Van der Sluis weer niet. ,,Wij houden van het open landschap hier.’’

Dat het zo moest lopen zint Dijkstra niet. ,,Ik bin der hiel ferbaasd oer. Brouwer en Van der Sluis binne net iens lâns west.’’ Klopt, zegt Van der Sluis. ,,Dat deden anderen, maar er moest ook iemand woordvoerder zijn.’’

Nieuws

menu