Biologische kip splijt boer en buur

Rimer Dijkstra uit Hiaure wil een biologische kippenboerderij in Aalsum beginnen, maar dat willen dorpelingen niet.  FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Rimer Dijkstra uit Hiaure wil een biologische kippenboerderij in Aalsum beginnen, maar dat willen dorpelingen niet. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Aalsumers zijn tegen de komst van een biologische kippenfarm. Ze vrezen maanlandschap vol fijnstof. Maar het wordt juist beter dan nu, reageert boer Rimer Dijkstra.

Een kippetje wandelt alleen door het hoge, kruidenrijke gras. Verderop zit een groepje leghennen onder een boom te schuilen voor de hitte, in het hoge olifantengras scharrelen er nog veel meer, zegt boer Rimer Dijkstra. Naast het ruisen van gras, riet en blad hoor je alleen zacht gekakel, dat af en toe wordt overstemd door het gehinnik van een paard.

24.000 kippen