Bijna overal in Friesland werd meer gft-afval en minder oud papier opgehaald: bekijk hier hoe het in jouw gemeente zit

Friese gemeenten zamelden vorig jaar gemiddeld 141,94 kilo gft-afval per inwoner in. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is meer dan het landelijke gemiddelde van 90 kilo.

Het Friese gemiddelde (141,94 kilo) is gebaseerd op vijftien gemeenten, in plaats van het totaalaantal van achttien. Het CBS heeft namelijk geen cijfers van de gemeenten Schiermonnikoog, Terschelling en Vlieland. Van Ameland zijn wel gegevens beschikbaar. Daar werd 220,3 kilo per inwoner ingezameld. Dat komt vooral doordat er relatief veel toeristen zijn, ten opzichte van het aantal inwoners.

In bijna iedere Friese gemeente werd meer groente-, fruit- en tuinafval (gft) opgehaald. Alleen in Harlingen daalde het aantal kilo’s ten opzichte van 2018: van 108 naar 106. De grootste stijgers waren Ooststellingwerf (van 91 naar 115,7 kilo) en Heerenveen (van 107,5 naar 130,9 kilo).

In Leeuwarden ligt het aantal met 97 kilo stukken lager. In (grote steden) wordt minder afval gescheiden, aldus het CBS, omdat er niet altijd ruimte is voor een speciale gft-container. In steden is veel hoogbouw. Flatbewoners hebben bijvoorbeeld niet altijd een gft-container en scheiden hun afval minder. In Den Haag werd slechts 11 kilogram gft-afval opgehaald en in Amsterdam zelfs minder dan een kilo per inwoner.

,,In minder stedelijke gemeenten staan minder flats en meer huizen meteen (grotere) tuin, waardoor deze meer gft-afval en grof tuinafval voortbrengen. Zonder gft-afval en grof tuinafval zijn de verschillen een stuk kleiner’’, zegt het CBS.

In onderstaande grafieken ontbreken de cijfers van de gemeente Noardeast-Fryslân, aangezien deze fusiegemeente toen nog niet bestond.

Oud papier

Het CBS berekende ook hoeveel kilo oud papier er per Nederlander gemiddeld werd opgehaald: 49. In Friesland ligt dat gemiddelde door de forse inbreng vanaf de Waddeneilanden - alleen van Terschelling zijn geen cijfers beschikbaar - op ruim 79 kilo. Op de Waddeneilanden hebben de vele vakantiewoningen geen geregistreerde bewoners, maar er wordt tegelijkertijd wel afval geproduceerd. Daarom liggen die aantallen daar hoger. Op Ameland werd 155,9 kilo oud papier opgehaald, op Schiermonnikoog 172 en op Vlieland 194,6. In de meeste Friese gemeenten werd vorig jaar minder oud papier opgehaald. ,,Deze afname is onder meer het gevolg van de digitalisering: er wordt steeds minder papier gebruikt’’, constateert het CBS.

Nieuws

menu