Bijna de helft minder kinderen uit huis geplaatst ten opzichte van twee jaar geleden

Huiselijk geweld. SHUTTERSTOCK

Het aantal gesloten plaatsingen in de jeugdzorg in Friesland is afgelopen jaar bijna gehalveerd ten opzichte van twee jaar geleden.

Dat blijkt uit de jaarcijfers van Veilig Thuis. In 2020 werden 45 kinderen in een instelling geplaatst; in 2018 waren dat er nog 84 en in 2019 58. Tachtig kinderen kwamen in een pleeggezin, tegen 118 in 2019.

Het aantal jeugdbeschermingsmaatregelen (ondertoezichtstellingen en voogdij) bleef redelijk stabiel (1000 in 2020, 991 in 2019). Verder signaleert de instantie een dalende tred als het gaat om jeugdreclasseringsmaatregelen; 130 jongeren kregen hier vorig jaar mee te maken, tegenover 143 een jaar eerder.

Door corona, de lockdowns en het thuisonderwijs waren er minder schoolverzuimzaken. Wel wordt de problematiek zwaarder. ‘We merken een toename in het aantal heftige geweldsdelicten, zoals gewapende overvallen en steekincidenten door met name jongere jeugd.’

In totaal kreeg Veilig Thuis bijna 5000 vragen om advies en ruim 4200 meldingen over huiselijk geweld, kinder- en ouderenmishandeling. In 2019 waren dat er nog 4500. De meldingen kwamen van zowel professionals (politie, ziekenhuizen, onderwijs) als direct betrokkenen zoals buren en familie.

Veel meldingen werden na beoordeling op acute of structurele onveiligheid overgedragen aan wijk- en gebiedsteams of hulpverlening. Bij meer dan 1300 meldingen werd een onderzoek gestart.

Nieuws

Meest gelezen