Bijna alle statushouders Opsterland in bijstand

Het is de gemeente Opsterland gelukt meer statushouders te huisvesten dan het rijk opdroeg, maar vrijwel allemaal zitten ze in de bijstand.

Dat stelt de Opsterlandse Rekenkamercommissie die in opdracht van de gemeenteraad onderzoek deed naar de integratie van statushouders tussen 2014 en 2016.

De Rekenkamercommissie constateert dat een aanzienlijk deel van de statushouders niet voldoende integreert en afhankelijk blijft van een uitkering. In het onderzoek komt naar voren dat de gemeente op de hoogte was van slechts één statushouder die betaald werk vond. Voor zover bekend zitten 125 statushouders werkloos thuis. Dat trekt een zware wissel op de gemeentefinanciën van Opsterland. De eigen bijdrage van de gemeente in bijstandsuitkeringen is in 2016 opgelopen tot meer dan 184.000 euro per jaar.

Volgens Frans Haven, lid van de Rekenkamercommissie, moet de gemeente het rapport niet opvatten als kritiek op geleverd werk. ,,Het is voor het college een enorme klus geweest om alle mensen met een verblijfsvergunning een plek in de gemeente te geven. Maar het feit dat deze mensen geen baan hebben gevonden, is wel een punt van zorg.”

Nieuws

menu