Bijna alle gemeenten maken bezwaar tegen nieuwe provinciale busconcessie

FOTO LC

Bij de provincie Fryslân zijn 262 reacties binnengekomen op de nieuwe busconcessie. Drie buurprovincies en veertien van de achttien Friese gemeenten maken bezwaar tegen de voornemens van de provincie om de bussen anders te laten rijden dan nu het geval is.

Veertien gemeenten schreven de provincie een officiële bezwaarbrief waarin zij hun zorgen over de busverbindingen in hun gemeente kenbaar maakten. De gemeente Heerenveen vreest dat de dorpen rondom de hoofdplaats in de avond worden overgeslagen, de gemeente Súdwest-Fryslân vraagt aandacht voor de Opstapper en de terugreis van scholieren vanuit hoofdplaatsen Bolsward en Sneek naar de dorpen. In het zuidoosten van de provincie zijn zorgen over de verbindingen via Oosterwolde en Surhuisterveen, in de Waadhoeke maken ze zich zorgen over de toekomst van buslijn 71 tussen Harlingen en Leeuwarden, via onder andere Tzummarum, Minnertsga en Bitgummole.

Over het minder laten rijden van buslijn 71 werd tientallen keren geklaagd. Ook kreeg de provincie deze week een petitie van de dorpen waar lijn 71 doorheen rijdt. De petitie is 3429 keer ondertekend.

Lees ook | Heerenveen: ook ‘s avonds bus door dorpen als Jubbega en De Knipe

De concept-eisen voor de nieuwe busconcessie lag tot afgelopen dinsdag ter inzage. De provincie ontving 262 reacties, via e-mails, brieven en digitale invulformulieren. Onder de zienswijzen zitten naast de brieven van de gemeenten ook drie provincies. Om welke het gaat, kan woordvoerder Atze Jan de Vries van de provincie nog niet zeggen. Bussen in de Friese concessie rijden onder meer naar Alkmaar (Noord-Holland), Emmeloord (Flevoland), Assen (Drenthe) en Groningen (Groningen).

Bussen mogen later gaan rijden

In de nieuwe busconcessie hoeft de nieuwe busvervoerder doordeweeks een halfuur later op de eindbestemming te zijn. In de huidige concessie moet de eerste lijndienst om 6.00 uur op de eindbestemming te zijn, dat wordt 6.30 uur. Op zaterdag wordt 7.30 uur 8.30 uur en op zondag is 9.30 uur het nieuwe 9.00 uur. De provincie zegt dat er in de voege uurtjes te weinig passagiers de bus pakken.

De nieuwe concessiehouder krijgt in de nieuwe afspraken meer vrijheid om bussen te laten rijden dan voor de huidige vervoerder Arriva het geval is. Voor Arriva gelden nu duidelijke regels over welke dorpen en haltes een bus moet aandoen. In de nieuwe concessie krijgt de busvervoerder meer vrijheid.

Volgende maand duidelijkheid

De provincie zet nu alle inspraakreacties op een rijtje en maakt de afweging om ze wel of niet op te nemen in het zogenoemd Programma van Eisen. Provinciale Staten van Friesland spelen formeel geen rol meer in het proces om te komen tot het Programma van Eisen. Aan die eisenpakket moeten busvervoerders zich houden als ze zich inschrijven op de nieuwe concessie.

Volgend maand moet duidelijk worden wat de provincies met de reacties heeft gedaan. De nieuwe busconcessie voor heel Friesland gaat in december 2022 in en geldt voor 10 jaar.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland