Bijna alle gemeenten maken bezwaar tegen nieuwe provinciale busconcessie

FOTO LC

FOTO LC

Bij de provincie Fryslân zijn 262 reacties binnengekomen op de nieuwe busconcessie. Drie buurprovincies en veertien van de achttien Friese gemeenten maken bezwaar tegen de voornemens van de provincie om de bussen anders te laten rijden dan nu het geval is.

Veertien gemeenten schreven de provincie een officiële bezwaarbrief waarin zij hun zorgen over de busverbindingen in hun gemeente kenbaar maakten. De gemeente Heerenveen vreest dat de dorpen rondom de hoofdplaats in de avond worden overgeslagen, de gemeente Súdwest-Fryslân vraagt aandacht voor de Opstapper en de terugreis van scholieren vanuit hoofdplaatsen Bolsward en Sneek naar de dorpen. In het zuidoosten van de provincie zijn zorgen over de verbindingen via Oosterwolde en Surhuisterveen, in de Waadhoeke maken ze zich zorgen over de toekomst van buslijn 71 tussen Harlingen en Leeuwarden, via onder andere Tzummarum, Minnertsga en Bitgummole.