Bijna 3,5 miljoen euro voor aanpak dakloosheid in Friesland

Piet Westerdijk vindt het geen pretje om nu met twee vreemden op een kamer te moeten slapen.

Piet Westerdijk vindt het geen pretje om nu met twee vreemden op een kamer te moeten slapen. FOTO NIELS WESTRA

Sociaal Domein Fryslân (SDF) krijgt 3.395.000 euro van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om dakloosheid te voorkomen en daklozen te ondersteunen.

Door dakloosheid te voorkomen moet de druk op de opvangvoorzieningen verminderd worden. De opvangvoorzieningen staan vooral in Leeuwarden, maar ook in Burgum en Sneek.

Het plan moet er daarnaast voor zorgen dat meer verantwoordelijkheden lokaal belegd worden en dat de opvangduur zo kort mogelijk is. De uitvoering van het plan moet plaatsvinden in 2021.

Landelijk is er 200 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van de daklozenproblematiek. Om voor een bijdrage is aanmerking te komen konden centrumgemeenten een plan indienen. Leeuwarden stelde daarop voor de Friese regio een plan op, samen met Zienn, het Leger des Heils, Limor en vertegenwoordigers van diverse gemeenten.