Bijna 10 miljoen euro voor herstel biodiversiteit in Boschplaat op Terschelling. 'Grootste deel van onze plannen nu gedekt'

Joeri Lamers voor de Stuifdijk op de Boschplaat. Foto: Neeke Smit

Staatsbosbeheer kan de komende tien jaar aan de slag met het terugbrengen van natuurlijke dynamiek in de Boschplaat op Terschelling. Vanuit het rijksprogramma Aanpak Grote Wateren komt 9,5 miljoen euro beschikbaar.
Lees meer over
Terschelling

Het terugbrengen van natuurlijke dynamiek is nodig om de biodiversiteit op de Boschplaat te herstellen. De kwelder aan de oostkant van Terschelling dreigt te vergrassen. Het is één van de grootste natuurgebieden van Nederland en één van de weinige plekken die een officiële ‘dark sky’-status heeft.

Het is onder meer de bedoeling gaten in de zeereep van duinen aan te brengen, zodat het Noordzeewater, wind en zand weer de kwelder op kunnen komen. Met deze washovers krijgt kwetsbare kweldervegetatie meer kans op te bloeien op de Boschplaat. In samenspraak met de eilanders gaat Staatsbosbeheer met de provincie, Rijkswaterstaat en de gemeente de aanpak verder vorm geven.

Het is de bedoeling dat Terschellingers worden ingezet om te monitoren of de biodiversiteit daadwerkelijk herstelt. In de loop van 2024 kunnen de eerste maatregelen aan de stuifdijk en de zeereep worden getroffen. Met boeren zijn al afspraken gemaakt voor meer begrazing in de kwelder. Rijkswaterstaat buigt zich voor de langere termijn nog over de ontwikkeling van de kust aan de Noordzee- en Waddenzeekant.

Eerder kwam voor het toekomstplan voor de Boschplaat al 1,5 miljoen euro provinciegeld vrij. ,,Het grootste deel van onze plannen is nu gedekt”, reageert boswachter Joeri Lamers verheugd.

Nieuws

menu