Bij het kabinet verloor het noorden, in de Tweede Kamer wint Friesland wat miljoenen terug

Het kabinet moest het noorden vergeten om hen in het geweer te laten komen. In het debat over alle infrastructurele projecten in den lande kreeg Friesland de hoofdrol.

Spoorviaduct spoorbrug Van Harinxmakanaal Leeuwarden.

Spoorviaduct spoorbrug Van Harinxmakanaal Leeuwarden. FOTO LC

Kamerlid Habtamu de Hoop, PvdA’er uit Wommels, zette de kabinetsinvesteringen voor infrastructuur aan het begin van het marathondebat in perspectief. Het kabinet steunt een nieuw te bouwen brug over de Maas in Rotterdam met 630 miljoen euro. Datzelfde kabinet steekt 320 miljoen euro in héél Noord-Nederland.