Bezwarencommissie kritisch over vergunning biokippen Aalsum

Rimer Dijkstra uit Hiaure wil een biologische kippenboerderij in Aalsum beginnen, maar dat willen dorpelingen niet. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

De vergunningen voor een biologische kippenhouderij bij Aalsum dienen hier en daar gerepareerd te worden, concludeert de gemeentelijke bezwarencommissie.

Zo is een van de omgevingsvergunningen onvoldoende zorgvuldig voorbereid, stelt de commissie. Ook blijkt er voor de vrije uitloopruimte die de kippen krijgen, helemaal geen omgevingsvergunning verleend te zijn. Ook is een biologisch kippenbedrijf strijdig met het bestemmingsplan. Die omissies zullen door het gemeentebestuur gerepareerd of verduidelijkt moeten worden, maant de commissie.

Aalsum leek te klein afgelopen voorjaar, toen de plannen voor een biologische kippenboerderij bij het dorp zich openbaarden . Op de beoogde plek zat al een regulier kippenbedrijf met ruim 26.000 vleeskuikens; de nieuwe eigenaar wil er 30.000.

33 zienswijzen

Bij de gemeente kwamen de afgelopen maanden 33 zienswijzen binnen. Daarvan bleken 18 niet-ontvankelijk omdat de indieners te ver van het pluimveebedrijf vandaan wonen.

De bezwaren beslaan een breed spectrum. Zo zijn er meerdere omwonenden die vrezen voor het effect van fijnstof op hun eigen gezondheid of die van hun dierbaren. Een vrouw vreest de was niet meer buiten te kunnen ophangen. Er wordt gevreesd voor de vogelgriep en stank. Weer een andere bezwaarmaker is bang dat het zwemmen in de Ealsumer Feart straks niet meer zonder gevaar is. De bezwarencommissie verwacht dat de geur- en geluidsoverlast binnen de normen blijven. Ook de fijnstofuitstoot is volgens de commissie niet verontrustend.

Gemeenteraad

Burgemeester en wethouders kunnen het besluit terzijde leggen, al zullen ze dat wel goed moeten argumenteren.

Omdat een biologisch kippenbedrijf in strijd is met het bestemmingsplan, zal de gemeenteraad moeten besluiten van het bestemmingsplan af te wijken of om dat te wijzigen.

Nieuws

menu