Bezwaren tegen zandwinning bij kliffen Oudemirdum

Inloopavond over zandwinning in het IJsselmeer bij Oudemirdum trok flink publiek. FOTO LC

Bewoners van Oudemirdum en Mirns, vissers en mogelijk it Fryske Gea gaan hun bezwaren kenbaar maken tegen zandwinning voor hun kust.

Gemeente Fryske Marren en het rijk zijn voornemens om het zandwinbedrijf Smals een vergunning te geven om dertig jaar jaar lang zand te winnen nabij een natuurgebied van het Fryske Gea. Belanghebbenden konden donderdagavond met vragen terecht op een inloopavond in Oudemirdum.

Boze inwoners

It Fryske Gea hekelt de industrialisering van het IJsselmeer. „We hebben het plan voor een windmolenpark en dan nu industriële zandwinning met een gebouw van 22 meter hoog voor de kust. Met de komst van de laagvliegroutes zie je dat de natuur en recreatie er onder lijden”, zegt adjunct-directeur Chris Bakker van het Fryske Gea. Maar hij weet niet of hij voldoende kans met zijn bezwaren maakt voor een procedure.

Hij trof een groep boze inwoners van Mirns die zich afvroegen waarom it Fryske Gea zo stil is en niets van zich laat horen. „Hebben jullie handjeklap gedaan met de overheid”, vraagt een verontwaardigde Meine Witteveen uit Mirns. „Ik heb nog nooit meegemaakt dat natuurorganisaties zo stil blijven”. Maar volgens Bakker zoekt it Fryske Gea nog naar juridische argumenten.

Afbraak natuur

„Dit is ferskriklik. Hoe krije se dit yn’e holle. Se trekke in enoarm gat mei in steile bank dêr’t it grutste ruigebiet sit fan de fút. Dit is ôfbraak fan de natoer, de fisk en de stilte”, briest Sipke Bootsma ut Hylpen al 52 jier fisker. Met andere plannen als uitbreiding van de haven van Urk, de containerterminal bij Lelystad en andere projecten wordt hij somber. „It Iselmar giet der sa oan”.

Burgers en belangengroepen kunnen hun zienswijze tot 12 april schriftelijk kenbaar maken bij de gemeente. Na een raadsbesluit kan eventueel een bezwaarprocedure worden gestart.

Nieuws

menu