Bewoners: vliegveld Lelystad uitstellen, Lemmer en Stavoren ontzien

FOTO EPA

De opening van Lelystad Airport, gepland op 1 april 2019, moet worden uitgesteld. Blijft deze datum toch staan, dan dient de minister onder meer Lemmer en Stavoren te ontzien.

Dit staat in een nieuw plan met aangepaste vliegroutes en -hoogtes voor vliegveld Lelystad. Hierin staat ook dat overal boven Zuid-Friesland hoger moet worden gevlogen dan de 1800 meter in eerdere plannen.

Het nieuwe plan is vrijdagmiddag door een grote bewonersdelegatie aangeboden aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur. Zij zelf had deze bewoners, vooral mensen die onder de geplande laagvliegroutes wonen, gevraagd om dit eigen plan op te stellen . Van Nieuwenhuizen en haar ambtenaren gaan het de komende weken nauwgezet bestuderen.

Uitstel

Nog voor de opstellers van het rapport de alternatieve routes en hoogtes beschrijven, stellen zij dat de opening van Lelystad Airport moet worden uitgesteld. Er is nog te veel onduidelijk, bijvoorbeeld over de geluidsoverlast en de impact op de natuur en op vogels.

Mocht dit toch snel duidelijk worden, dan vliegen inkomende toestellen uit Engeland vervolgens niet meer over Stavoren, Gaasterland en Lemmer, maar vele kilometers zuidelijker, boven het water van het IJsselmeer.

Lemmer wordt in het nieuwe plan ook ontzien door uitgaande vliegtuigen. Boeings en Airbussen richting Scandinavië koersen niet meer dwars over het dorp maar meer ten westen van Lemmer.

Laagvliegroutes NEE

In de bewonersdelegatie zitten veel mensen die ook zijn aangesloten bij actiegroepen als HoogOverijssel en Red de Veluwe. Onder hen zijn meerdere luchtvaartdeskundigen.

Minister Van Nieuwenhuizen wilde ook graag dat de Friese actiegroep Laagvliegroutes NEE mee zou denken, maar deze groep bedankte hiervoor .

Nieuws

menu