Bewoners De Swetten in Drachten krijgen de invloed die ze willen bij veranderingen in hun wijk: 'Ik bin bliid en grutsk'

Waar verrijst straks een nieuw multifunctioneel centrum? Wat gebeurt er met openbaar groen? Bewoners van De Swetten in Drachten krijgen invloed op de inrichting van hun wijk.

De Swetten vanuit de lucht.

De Swetten vanuit de lucht. Foto: Jilmer Postma

Lees meer over
Smallingerland

De komende jaren verandert veel in De Swetten. Er komen nieuwe huizen op verschillende locaties en er zijn plannen voor een multifunctioneel centrum (mfc), dat onderdak biedt aan basisscholen It Ambyld en De Swetten, een nieuw wijkcentrum, gymzaal De Brekken en een kinder- en peuteropvang. En dan moet er ook nog ruimte blijven voor groen en parkeren.