Bevolking krimpt in noordoost, groeit in zuidwest (+kaart)

In de eerste elf maanden van 2017 werden in Friesland 5515 kinderen geboren. Toch groeide de bevolking niet door natuurlijke aanwas omdat in dezelfde periode 5700 mensen stierven. FOTO ARCHIEF LC

In de gemeenten in het noordoosten van Friesland is de totale bevolking in 2017 licht gekrompen. In het zuidwestelijk deel van de provincie zijn er juist inwoners bijgekomen. Op de interactieve kaart in dit artikel kunt u de bevolkingsgroei in uw eigen gemeente bekijken.

De grootste bevolkingsdaling zagen Ferwerderadiel, Dongeradeel en Tytsjerksteradiel. Ferwerderadiel kromp met 0,62 procent, de andere twee met ruim 0,4 procent.

In De Fryske Marren en Weststellingwerf groeide de bevolkingsomvang juist in een jaar tijd met respectievelijk 0,32 en 0,47 procent. Gekeken over de hele provincie (het CBS heeft op dit moment voor 2017 data van 1 januari tot 30 november) is een lichte bevolkingsgroei te zien van 0,1 procent van 646.819 naar 647.497 inwoners.

De grootste bevolkingsgroei in Friesland is te zien op de Waddeneilanden. Zo groeide het aantal inwoners van Vlieland met bijna 5 procent. Data over de Waddeneilanden zijn echter erg gevoelig voor grote schommelingen vanwege het lage aantal inwoners. Van 1 januari tot 30 november kreeg Vlieland er 52 inwoners bij door natuurlijke aanwas en verhuizingen naar het eiland.

In onderstaande kaart is de procentuele bevolkingsgroei per gemeente te zien: (Het gaat hier om de gemeenten in 2017. Menameradiel, Franekeradeel en het Bilt zijn inmiddels opgegaan in Waadhoeke samen met enkele dorpen van Littenseradiel. Leeuwarderadeel en een klein deel van Littenseradiel maken nu deel uit van Leeuwarden. De rest van Littenseradiel is opgegaan in Súdwest-Fryslân.)

Geboorte en overlijden

De groei van de bevolking komt niet doordat er meer kinderen worden geboren dan er mensen overlijden. Tot 30 november zagen 5515 kinderen in Friesland het levenslicht en overleden 5700 mensen. Overigens worden in de maanden april tot en met oktober meer kinderen geboren dan er mensen sterven. In de wintermaanden overstijgt juist het aantal overledenen het aantal geboortes.

In de meeste gemeenten is de natuurlijke aanwas dan ook negatief. Maar ook daar zijn uitzonderingen op. Opvallend: in Dongeradeel en Ferwerderadiel werden meer kinderen geboren dan er mensen stierven. Al zijn de verschillen wel minimaal. Per 1000 inwoners werd in Ferwerderadiel 0,11 kind en in Dongeradeel 0,5 kind meer geboren dan er mensen doodgingen.

De grootste natuurlijke aanwas is er in de inmiddels in Waadhoeke opgegane gemeente Menameradiel waar vorig jaar per 1000 inwoners 3 kinderen meer werden geboren dan er mensen stierven.

Verhuizingen

Dat de bevolkingsomvang van Friesland toch licht groeit, is het gevolg van mensen die naar Friesland verhuizen. Bijna iedere maand komen er rond de 100 mensen meer in de provincie wonen dan er vertrekken. De grootste fluctuaties zijn te zien in de zomermaanden.

De krimp in Dongeradeel en Ferwerderadiel is ook te wijten aan verhuizingen. Tussen 1 januari en 30 november 2017 kwamen 742 mensen in Dongeradeel wonen terwijl er 851 naar een andere gemeente verhuisden. Naar Ferwerderadiel kwamen 349 mensen terwijl er 404 vertrokken.

De Fryske Marren verwelkomde vorig jaar 2305 nieuwe inwoners terwijl er 2131 vertrokken. Naar Weststellingwerf verhuisden 1065 mensen en er vertrokken 902.

Trek naar de steden

Het CBS verklaart regionale verschillen in vergrijzing vooral door verhuizingen van jongvolwassenen. Zij trekken naar grote steden om daar te gaan studeren. Veel van hen blijven daar vervolgens ook na hun studie wonen en krijgen daar kinderen. Overigens is er wel een tendens te zien waarbij jonge gezinnen verhuizen naar gemeenten rondom grotere steden. Door de snel stijgende huizenprijzen kunnen zij niet terecht op de stedelijke woningmarkt en moeten uitwijken.

Steden hebben door de vele jongvolwassenen veel natuurlijke aanwas in vergelijking met het platteland. Uitzonderingen zijn plattelandsgemeenten met een sterk religieuze bevolking. Exemplarisch daarvoor is Urk. Per 1000 inwoners werden daar 15 meer kinderen geboren dan dat er mensen stierven.

Gebruikers van de smartphone-app klikken hier om de kaart te bekijken.

Nieuws

menu