Bestuur Koninklijk Friesch Paarden-Stamboek komt 'onder curatele'

Voorzitter Wiebe Wieling van het Koninklijk Friesch Paarden-Stamboek heeft zijn functie neergelegd. De positie van het bestuur komt morgen in een besloten vergadering aan de orde.

Bij het Friesch Paarden-Stamboek is onder meer onenigheid over keuringen door de hengstenjury.

Bij het Friesch Paarden-Stamboek is onder meer onenigheid over keuringen door de hengstenjury. FOTO ARCHIEF LC

Volgens de officiële verklaring van het stamboekkantoor in Drachten is er een verschil van inzicht binnen het bestuur over het te volgen beleid. Maar er is meer aan de hand. De ledenraad is al enige tijd ontevreden over het functioneren van het bestuur, zegt Janet van der Ark, die in de ledenraad de fokvereniging Groningen/Drenthe vertegenwoordigt.

De ledenraad heeft een bijzondere vergadering uitgeschreven. Die besloten bijeenkomst is morgen in Emmeloord. Belangrijkste punt op de agenda is de positie van het bestuur. Dat opereert in de ogen van een deel van de ledenraad niet doortastend genoeg, zegt Van der Ark. Het vertrek van Wieling komt voor haar niet als een verrassing. ,,We hebben vier eisen op tafel gelegd waarvan wij vinden dat het bestuur die moet inwilligen. Wieling ziet blijkbaar in dat hij de zaken verkeerd heeft aangepakt.”

Niet meer geschikt

Eén van de eisen is dat een aantal juryleden vertrekt en dat voortaan meer partijen – bestuur, jury en directie – samen kijken naar welke hengsten al dan niet worden goedgekeurd. Volgens Van der Ark zijn de huidige drie juryleden die de hengsten keuren – die hebben dat jaren gedaan – niet meer geschikt voor het uitoefenen van hun taak. ,,We willen dat er voor 1 november een nieuwe hengstenkeuringscommissie komt. Zo niet, dan zeggen we het vertrouwen in het bestuur op.” Wieling wilde niet op die eisen ingaan. Hij stond volledig achter de jury, zegt hij.

De afgelopen jaren zijn bijvoorbeeld twee hengsten met beperkingen goedgekeurd. Boet (Jouwe) heeft cornage, een verlamming van de stembanden. Bij Boet is dat echter niet te horen. In veel gevallen maken paarden met cornage een fluitend geluid wanneer ze tijdens inspanning inademen.

De andere discutabele beslissing betreft de goedkeuring van Siert (Dries), zegt Van der Ark. Deze hengst heeft witte vlekken, een doodzonde in de fokkerij van Friese paarden. ,,Daarvoor hebben we destijds een gele kaart uitgereikt.” Het bestuur had volgens Van der Ark na de goedkeuring van Boet in 2019 meteen moeten ingrijpen. ,,Er gebeurde niets en er is onnodig veel tijd gerekt”, vindt ze.

Onvoldoende afstand

De ledenraad wil het bestuur onder curatele stellen, zegt Van der Ark. De vier bestuursleden die blijven zitten, zouden onvoldoende verstand hebben van het runnen van een stamboek en van de fokkerij. Daarom zullen er vandaag twee leden van de ledenraad in het bestuur plaatsnemen.

Het rommelt al een tijdje binnen de vereniging. Het bestuur zou niet op één lijn zitten. En leden vinden dat de fokkerij weer op de eerste plaats moet komen en niet de shows als Faderpaard, waar veel tijd en geld in wordt gestoken. ,,We zijn een fok- en geen showvereniging.”

Vicevoorzitter Geralt Pots van het stamboek wil inhoudelijk niet reageren op het vertrek van de voorzitter. Ook Wieling verwijst naar de officiële verklaring. Hij volgde eind vorig jaar de vertrokken oud-stalmeester Bert Wassenaar van de Koninklijke Stallen in Den Haag op.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland