'Besturen verpleeghuizen verschuilen zich te makkelijk achter corona', stelt universitair docent gezondheidsrecht Brenda Frederiks

Veel verpleeghuizen beperken de bewegingsvrijheid van hun bewoners zonder dat daar een goede reden voor is, stelt mr. dr. Brenda Frederiks, die als universitair docent gezondheidsrecht verbonden is aan het UMC in Amsterdam. ,,Minister De Jonge moet in actie komen.’’

Relatief weinig bewoners van verpleeghuizen lijken zich te verzetten tegen het opgelegde coronaregime, aldus Brenda Frederiks. ,,Ik vind de mensen wel erg braaf.’’

Relatief weinig bewoners van verpleeghuizen lijken zich te verzetten tegen het opgelegde coronaregime, aldus Brenda Frederiks. ,,Ik vind de mensen wel erg braaf.’’ Foto: Robin Utrecht

Universitair docent Brenda Frederiks steunt de onlangs opgerichte stichting Stop Onnodige Vrijheidsbeperking in de Zorg (SOVIDZ), onder voorzitterschap van Berber Bijma uit Franeker, van harte. Al sinds 1998 verdiept ze zich in het onderwerp vrijheidsbeperking en dwang in de zorg. ,,Niet alleen is de bewegingsvrijheid behoorlijk beperkt, er is ook allerlei wetgeving opzijgeschoven’’, stelt Frederiks. ,,De Wet zorg en dwang bijvoorbeeld. Die raakt heel duidelijk aan wat nu gebeurt: mensen mogen niet naar buiten en maar heel beperkt bezoek. Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft gezegd: je hoeft die hele wet niet uit te voeren, maar je moet wel handelen in de geest van die wet. Dat betekent: zo weinig mogelijk ingrijpen en waar mogelijk zoeken naar alternatieven.’’

Nieuws

menu