Bestrijding steenmarter volgend jaar in veertien weidevogelgebieden

Een steenmarter.

Een steenmarter. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

De provincie doet een schep bovenop de bestrijding van steenmarters in weidevogelkernen. Volgend jaar worden in veertien gebieden dieren gedood.

Dit voorjaar zijn in opdracht van de provincie in acht vogelgebieden negentig steenmarters weggevangen met kastvallen. Dat was in de Soarremoarrepolder, Zwagermieden, Veenhoop, Workumerwaard & Workumerommelanden, Fjûrlannen, Ontginning, Janssenstichting en Skrok & Skrins. In 2018 en 2019 werden in Soarremoarre (bij Aldeboarn) respectievelijk 10 en 19 dieren gevangen.