Besluit over bungalowpark Balk uitgesteld om foute berekening

Of er wel of niet een nieuw bungalowpark in Balk mag komen blijft nog even onduidelijk. Door een ‘fout van de provincie’ is de beslissing erover uitgesteld.

Het gemeentehuis van De Fryske Marren in Joure.

Het gemeentehuis van De Fryske Marren in Joure. FOTO LC

De gemeenteraad van De Fryske Marren zou woensdagavond eigenlijk debatteren over het plan van ontwikkelaar Kontour Vastgoed uit Heerenveen. Het bedrijf wil aan de rand van recreatiepark Markant, waar nu nog camping Marswal zit, 43 recreatiewoningen van 600.000 tot 900.000 euro bouwen.

Tegen het plan kwamen meerdere bezwaren. Zo vindt de Vogelwacht Balk dat het afbreuk doet aan een van de ,,succesvolste weidevogelgebieden’’ van Friesland. De Vogelwacht stelde bovendien dat de zogenaamde weidevogelcompensatie niet goed was berekend.

Compensatie

Die compensatie moet worden betaald wanneer door nieuwbouw geschikte grond voor weidevogels wordt verstoord. Dat geld kan dan elders worden ingezet ten behoeve van de vogels. Door het Balkster project ging volgens de provincie 1,01 hectare potentieel weidevogelgebied verloren. De ontwikkelaar moest daarvoor 7000 euro betalen.

Volgens wethouder Roel de Jong (PvdA) van gemeente De Fryske Marren kwam de Vogelwacht Balk begin deze week met een contraexpertise ,,die joech de konklúzje dat it fersteuringsgebiet net goed en net konsekwint berekkenje wêze soe’’.

‘Wer’t no it ferskil yn sit, is noch tsjuster’

Wethouder De Jong stuurde het rapport door naar de provincie. ,,Fanmoarn hawwe wy dy reaksje krigen. De provinsje hat sein: wy hawwe yndied in ferkeard fersteuringsgebiet oanjûn.’’ In eerste instantie gaf de provincie vervolgens aan dat het gebied vijf hectare had moeten zijn. ,,En letter is dat ferbettere en soe it tusken de 1 en 5 bunder lizze kinne.’’

Veel bleef voor de wethouder nog onduidelijk, omdat de provincieambtenaar die de berekening eerder maakte, op vakantie bleek. ,,Wer’t no it ferskil yn sit, is noch tsjuster.’’

Een nieuwe berekening zou geen grote gevolgen hebben. ,,Dat betsjut dat de kompensaasje oanpast wurde moat en dermei is it dan foar de provinsje ôfdien’’, zei De Jong. Toch wilden de raadsleden eerst alle nieuwe informatie hebben voordat ze verder praten over de plannen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Lokale politiek