Berenklauwenstrijd: Leeuwarden op weg naar de totale uitroeiing

Eigen foto

Leeuwarden verhardt de strijd tegen tienduizenden reuzenberenklauwen, op aandrang van Europa. Uitroeiing is het einddoel.

Het gevecht met de ergste plaagplant van Friesland begint inmiddels grootse vormen aan te nemen. Leeuwarden trekt voor de komende twee jaar 55.000 euro extra uit om de woekeraar harder aan te pakken. Dit komt bovenop de bestaande aanpak, die al veel werkuren kost.

Gekoesterd in plantsoenen

Tot nu toe was de reuzenberenklauw altijd aan de winnende hand. De plant werd in de jaren zestig nog gekoesterd in gemeentelijke plantsoenen, bijvoorbeeld in de Leeuwarder Prinsentuin.

Later begonnen gemeenten de woekeraar voorzichtig te bestrijden bij speelplaatsen en wandelpaden, omdat duidelijk werd dat voorbijgangers er brandblaren van konden oplopen.

Pas sinds de jaren negentig begon een algemene bestrijding, maar die bleek achteraf fanatiek genoeg, waardoor de plant zich spectaculair kon blijven uitbreiden. De laatste jaren kantelt de aanpak: deskundigen zien alleen nog heil in een massieve aanpak, die leidt tot uitroeiing.

 

Verplicht verwijderen

De Europese Unie plaatste de reuzenberenklauw daarom vorig jaar op de lijst van ongewenste invasieve exoten. Gemeenten zijn nu verplicht om de plant te verwijderen.

,,We deden er het laatste jaar al meer aan’’, zegt Nico Kelderhuis van de gemeente. Twee medewerkers zijn tegenwoordig voltijds aan het werk om de berenklauw te bestrijden. Met een boor gaan ze vier- tot vijfhonderd planten per dag te lijf. ,,Dit werkt in 95 procent van de gevallen’’, zegt Kelderhuis.

Heet water

Daarnaast maakt de gemeente gebruik van een bedrijf dat de planten met heet water probeert te doden. Dit wordt met een pen in de plant gespoten. Na enkele behandelingen is de plant dan meestal ook wel dood. ,,Voor de zekerheid doen we vier behandelingen met heet water.’’

Toch valt het veel Leeuwarders op dat grote populaties van de plaagplant blijven terugkeren, bijvoorbeeld langs de Spoorstraat en het Kalverdijkje. Er zijn zo’n vijftig van deze ‘brandhaarden’ in de oude gemeente Leeuwarden. Kelderhuis: ,,Tot nu toe werken we met de verwijdering naar deze haarden toe.’’

Met andere woorden: de planten buiten deze haarden worden eerst zoveel mogelijk verwijderd. Daarna komen deze concentratiegebieden zelf aan de beurt. Door de haarden zoveel mogelijk te isoleren, wordt de verspreiding tegengegaan. Ook tien tot vijftien haarden in voormalig Leeuwarderadeel en Littenseradiel zijn nu in beeld.

Proeven doen

,,Dankzij het extra geld kunnen we mensen vrij maken om proeven te doen’’, zegt Kelderhuis. Met verschillende tactieken wordt beproefd hoe de berenklauw het snelst en makkelijkst aangepakt kan worden. Totale uitroeiing is het doel. Wanneer dat lukt, durft Kelderhuis echter nog niet te voorspellen.

Minstens zo lastig is de bestrijding van de Japanse duizendknoop, een andere plaagplant die Leeuwarden wil gaan bestrijden. ,,We gaan de locaties de komende jaren in kaart brengen’’, zegt Kelderhuis. De duizendknoop lijkt een vrij onschuldige plant, maar heeft een onstuitbare uitbreidingsdrang.

Geen gif

Zitten de wortels eenmaal ergens in de bodem, dan is het bijzonder moeilijk om er nog vanaf te komen. De plant groeit her en der in de gemeente, ,,maar relatief valt het hier nog mee’’, zegt Kelderhuis. Gif gebruikt de gemeente er niet voor.

De Europese lijst met ongewenste invasieve exoten telt nog veel meer planten en dieren, zoals de nijlgans. Die worden in Leeuwarden voorlopig niet bestreden.

Nieuws

menu