Bemiddeling in Nordwin-conflict mislukt

Ton Stierhout in betere tijden, op de locatie van Nordwin in Buitenpost. FOTO NIELS WESTRA

De rechter moet alsnog uitspraak doen in het conflict bij het Nordwin College over het ontslag van topman Ton Stierhout. Bemiddeling is mislukt.

De afgelopen weken is geprobeerd onderling tot een oplossing te komen, maar de gesprekken daarover zijn vorige week gestaakt. De partijen weigeren inhoudelijk te reageren op de mislukte mediation.

Problemen

Nordwin kampt met flinke financiële problemen als gevolg van krimp, ziekte en overheidsbezuinigingen. De Onderwijsinspectie maakt zich zorgen over de continuïteit van de organisatie en houdt de vinger stevig aan de pols. Ook heeft de inspectie een onderzoek ingesteld naar het bestuurlijk handelen van de afgelopen tijd.

De gesprekken tussen de raad van toezicht en Stierhout, die al sinds december vorig jaar in een bittere juridische strijd zijn verwikkeld, zijn gevoerd onder stevige druk van kantonrechter E. Zwart-Sneek van de rechtbank in Leeuwarden.

Beschamend

De rechter stak tijdens de zitting van 6 maart, waarin de raad van toezicht het ontslag eiste van Stierhout, niet onder stoelen of banken dat zij de gang van zaken beschamend vindt. ,,Het is een trieste vertoning dat u hier zit, in niemands belang’’, zei Zwart-Sneek. Schoorvoetend stemde de raad van toezicht toen in met een bemiddelingspoging. ,,Als u het op geen enkele manier eens kunt worden, wordt het de een eruit of de ander’’, waarschuwde zij. ,,Ik zou dat u allebei onwaardig vinden.’’

Zwart-Sneek hamerde tijdens de zitting in maart op het gemeenschapsgeld dat gemoeid is met de juridische procedures die zijn aangespannen. ,,U steekt hier heel veel tijd en geld in, terwijl er bij het Nordwin College van alles moet gebeuren. U kunt nog volledig genieten van het Nederlandse rechtssysteem, een oordeel van het hof afwachten, desnoods naar de Hoge Raad gaan. Is het niet beter om dan over uw eigen schaduw heen te springen?’’

Herstelplan

Toch moet de rechter nu alsnog een beslissing nemen. Die laat waarschijnlijk nog een aantal weken op zich wachten. In een korte verklaring zegt het Nordwin College het mislukken van de mediation zeer te betreuren. Ilona Dulfer, door de raad van toezicht in januari aangesteld als tijdelijk voorzitter van het college van bestuur, blijft die taak voorlopig uitvoeren. Dulfer heeft een herstelplan gemaakt voor het Nordwin College, om uit de rode cijfers te komen. Dat plan ligt nu ter beoordeling bij de Onderwijsinspectie.

Rode cijfers

Het Nordwin College biedt in Friesland 'groen' onderwijs op vmbo- en mbo-niveau aan circa 3500 leerlingen. Stierhout verloor het vertrouwen van de raad van toezicht toen medio vorig jaar bleek dat de school afstevende op een veel groter tekort dan was verwacht. Over 2017 is het verlies 1,5 miljoen euro en ook 2018 laat volgens Dulfer rode cijfers zien. Nordwin schrapt aan het einde van dit schooljaar circa twintig arbeidsplaatsen.

Volgens Stierhout is Nordwin beter af als aansluiting wordt gezocht bij de veel grotere mbo-instellingen Friesland College of Friese Poort. De raad van toezicht is het daar niet mee eens.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland