Belangenorganisaties: ‘Bouw gaswinning snel af’

De NAM-installatie aan de Unemaloane in Blije, vorig jaar goed voor 115 miljoen kubieke meter aardgas uit het waddengebied. FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

Noord-Nederland moet snel afscheid nemen van aardgaswinning, vindt een coalitie van Milieudefensie, de Waddenvereniging en andere pressiegroepen.

Verlenging van de aardgasproductie door winning uit nieuwe velden belemmert volgens de organisaties een vlotte overstap op hernieuwbare energiebronnen. Bij verbranding van aardgas komt het broeikasgas kooldioxide vrij.

Dubbel doel

Op de Noordelijke Klimaattop, die donderdag in Groningen wordt gehouden, zouden zo veel mogelijk politieke bestuurders de oproep moeten ondertekenen. Concreet doel is een afbouwplan voor de gaswinning in Noord-Nederland, dat minister Eric Wiebes (Economische Zaken) zou moeten opstellen. ,,We rekenen erop dat burgemeesters en gedeputeerden onze oproep zullen steunen’’, zegt Frank Petersen van de Waddenvereniging.

Een versnelde uitfasering van aardgas dient volgens de initiatiefnemers een dubbel doel. Het kan alternatieve warmtebronnen de wind in de zeilen geven en de problematiek van bodemdaling en aardbevingen wordt erdoor bestreden. Dit laatste is het speerpunt van de Groninger Bodembeweging, Laat Fryslân niet Zakken en het Gasberaad.

Klimaattop bij gasbedrijven

De Noordelijke Klimaattop zelf stelt gaswinning niet ter discussie. Volgens de Waddenvereniging en consorten is dit geen toeval. ,,De top is te gast bij de stichting New Energy Coalition. Dat is een samenwerkingsverband waarin Gasterra, Gazprom, Shell en de NAM partners zijn. Deze gevestigde orde heeft geen belang bij het ter discussie stellen van hun handel.’’

In dit opiniestuk beargumenteren de belangengroepen waarom het afbouwen van de gaswinning op de agenda moet staan van de Klimaattop.

Nieuws

menu