Beheer veennatuur is ‘enorm frustrerend’

Redden wat er te redden valt, dat is het credo van natuurbeheerders in de veenweidegebieden.

Veenvernatting in de Lytse Deelen, waar boer Sjoerd Miedema in juni het waterpeil maximaal optrok voor de verkoop van CO2-certificaten.

Veenvernatting in de Lytse Deelen, waar boer Sjoerd Miedema in juni het waterpeil maximaal optrok voor de verkoop van CO2-certificaten. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Het watersysteem in het gebied is de afgelopen decennia zo veranderd, dat de natuur in het Lege Midden ernstig is verarmd. ,,Wy moatte it natuerbehear útfiere, mar ast it ûnder dyn hannen fuortglippen sjochst, dan frustrearret dat enorm’’, zei directeur Henk de Vries van It Fryske Gea gisteravond in het laatste van een serie Veenweidevisie-webinars, ditmaal gewijd aan natuur en milieu.

Nieuws

menu