Beheer van Waddenzee komt snel in één hand

Twee vechtende mannetjes op zandplaat De Richel in de Waddenzee.

Het beheer van de Waddenzee komt rap in één hand. Daarmee komt een einde aan de bestuurlijke ‘spaghetti’ die vooruitgang nu in de weg staat.

De ministers Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) komen na de zomer met een concreet plan. Ze melden dat in een brief aan de Tweede Kamer. Begin 2019 moet de nieuwe beheerautoriteit van start.

Besluitvorming over het gebied verloopt vaak stroperig. Het evenwicht tussen economie en ecologie blijft wankel. De Algemene Rekenkamer deed in 2013 onderzoek en concludeerde dat er veel mis is met het huidige beheer.

De Waddenzee verdient beter, oordeelde de Rekenkamer

De overlegstructuur is ‘complex’ waardoor ‘afstemming en uitwisseling van informatie niet goed loopt, er niet voldoende doelmatig wordt (samen)gewerkt en één natuurbeheerder voor het gebied ontbreekt’. De Waddenzee verdient beter, oordeelde de Rekenkamer.

De nieuwe beheerautoriteit moet alle bestaande belemmeringen weghalen en ervoor zorgen dat er beter wordt gepast op het Unesco-Werelderfgoed dat de Waddenzee is.

Internationaal gezien strekt de Waddenzee zich uit van Harlingen tot Esbjerg in Denemarken. De autoriteit gaat over het Nederlandse deel, inclusief de droogvallende platen, de kwelders en het gebied van de Eems-Dollard.

De organisatie moet niet alleen afspraken maken over natuur- en visbeheer. Volgens beide ministers ,,verdient het aanbeveling’’ om ook het thema water hierbij te beleggen. Verder moet de beheerder zich gaan bezighouden met de promotie van het Waddenzee-gebied.

De brief komt woensdag aan de orde

Schouten en Van Nieuwenhuizen streven naar ‘een gezaghebbende en slagvaardige organisatie’ die politiek wordt aangestuurd. Gemeenten, provincies en rijk komen er in samen. ‘Er kan geen sprake zijn van centralisatie of decentralisatie van taken’, aldus de brief aan de Tweede Kamer, die woensdag aan de orde komt tijdens een Wadden-overleg.

In het jongste regeerakkoord was een nieuwe beheerautoriteit voor de Waddenzee al aangekondigd. Betere bescherming van het bijzondere natuurgebied moet hand in hand gaan met een beter visbeheer.

De ministers reppen van ‘een onmisbare schakel in de trekroute van miljoenen vogels’ en van ‘het grootste en één van de mooiste natuurgebieden die ons land rijk is’.

Nieuws

Meest gelezen