Beeldbellen moet huisarts ontlasten: 'Je kunt zo veel efficiënter werken'

Digitale consulten moeten de huisartsen ontlasten en de stijgende vraag aan huisartsenzorg opvangen. Zorgverzekeraar De Friesland en de Friese huisartsen zijn hierover in gesprek.

'Zeg eens AAA', via beeldbellen. Deze foto is in scene gezet.

'Zeg eens AAA', via beeldbellen. Deze foto is in scene gezet. FOTO CORNÉ SPARIDAENS

Huisartsen moeten op korte termijn meer slimme technologie zoals beeldbellen inzetten om de balans tussen vraag en aanbod van huisartsenzorg op peil te houden.

Over drie jaar is er al 10 tot 20 procent meer vraag dan er aanbod van deze eerstelijns zorg beschikbaar is, zegt marketingdirecteur Cid Berger van De Friesland. Over acht jaar loopt dit verschil zelfs op tot 38 procent. Dit komt door een ,,grote grijze golf” onder de Friese huisartsen en een krimpend aanbod van nieuwe huisartsen.

‘Digitalisering noodzakelijk’

Huisartsen zien de noodzaak om digitalisering in te zetten, zegt Berger. Dit zou vooral ondersteunend zijn bij eenvoudige zorgvragen of vragen buiten kantoortijden. Door de coronacrisis werken huisartsen en ziekenhuizen noodgedwongen steeds meer digitaal, signaleert De Friesland. ,,Dan gaat het veel om telefonische consulten. Andere mogelijkheden zijn helaas nog niet volop benut”, zegt zorginkoopmanager Rutger de Vries.

Aan de vorig jaar geïntroduceerde app Dokter Appke ziet Berger dat digitale middelen de huisarts goed kunnen ontlasten. Afgelopen jaar zijn er bijna 5000 medische vragen op gesteld, waarvan 3000 in de avond, nacht of het weekeinde. In 255 gevallen is er een consult via beeldbellen afgenomen. ,,Daar staan vijftien huisartsen voor klaar, van wie zes uit het Noorden. Je kunt zo veel efficiënter werken, meer mensen helpen vanaf dezelfde plek, waardoor de huisarts meer tijd overhoudt voor als er echt persoonlijk contact nodig is”, leggen Berger en algemeen directeur Steven Hofenk uit.

Fries Zorglandschap

Een ander plan dat De Friesland weer nieuw leven in wil blazen is het Fries Zorglandschap. Deze samenwerking tussen de vier Friese ziekenhuizen en de zorgverzekeraar strandde dit voorjaar na jarenlang plannen maken voor concentratie van ziekenhuiszorg. Twaalf specialismen zouden op een plek geconcentreerd worden, zoals borstkankerzorg in Leeuwarden en een pijncentrum in Heerenveen. De ziekenhuizen zagen uiteindelijk te weinig voordelen in de verschuiving van gespecialiseerde zorg.

De komende maanden begint De Friesland nieuwe gesprekken met de ziekenhuizen, waarbij ook de huisartsen en de ouderenzorg worden betrokken. ,,We willen toewerken naar een plan voor de zorg in Friesland”, licht zorginkoper De Vries toe. De terugkeer van spoedzorg in medisch centrum Sionsberg in Dokkum is hier een onderdeel van. Dit zou begin volgend jaar gestalte moeten krijgen. Een belangrijk uitgangspunt is de zorg bereikbaar en betaalbaar te houden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Zorg