Bedrijven moeten zich niet bezwaard voelen bij coronasteun: 'Je concurrent vraagt die regeling wél aan'

Gedeputeerde Sander de Rouwe en directeur Dennis Carton van YnBusiness zien dat Friese bedrijven te trots zijn om coronasteun aan te vragen. Met alle gevolgen van dien voor de Friese economie. ,,Mooi die eigen broek, maar houd hem niet zelf op.’’

Directeur Dennis Carton (links) van YnBusiness en Sander de Rouwe, gedeputeerde van Economische Zaken, op het Provinsjehûs.

Directeur Dennis Carton (links) van YnBusiness en Sander de Rouwe, gedeputeerde van Economische Zaken, op het Provinsjehûs. FOTO NIELS WESTRA

Kijk, zegt gedeputeerde Sander de Rouwe. Hij wijst op zijn mobiele telefoon op een poll die hij onlangs op Twitter zette. Het CBS becijferde dat Friese bedrijven relatief weinig gebruik maken van financiële regelingen van de overheid als compensatie tijdens de coronacrisis. Waarom zou dit zijn, vroeg De Rouwe zijn volgers. Die waren opvallend eensgezind en stemden op ‘eigen broek ophouden’.

Is er een verklaring voor die CBS-cijfers? 39 procent van de Friese bedrijven vroeg steun aan, tegen 50 procent in Limburg.

Dennis Carton: ,,Je zag dat er in andere provincies meer ondersteunende maatregelen werden gepresenteerd. Dat gaf in eerste instantie een vertekend beeld van de CBS-cijfers. Daarnaast is het bedrijvenprofiel van Friesland over het algemeen gezien gunstig. Wij hebben veel maakbedrijven. In de industrie werken ze maanden vooruit. Deze firma’s zagen in het voorjaar en de zomer hun omzet niet dalen en maakten ook geen gebruik van landelijke regelingen. Ook hebben we veel familiebedrijven in Friesland. Deze bedrijven hebben heel veel eigen vermogen. Die teerden vooral op eigen geld in .’’

Bedrijven die hun omzet zagen dalen zochten geen steun bij de overheid, maar plunderden de eigen spaarrekening.

Sander de Rouwe: ,,Dat beeld hebben wij wel. Ze hielden hun eigen broek op. Het is mooi dat mensen die trots hebben, maar het is wel de vraag of het verstandig is. Het betekent dat je je eigen winst van de afgelopen jaren opsoupeert, omdat trots de boventoon voert. Dat heeft een schaduwzijde: er is straks geen geld om te investeren. Mijn oproep is dan ook: mooi, die eigen broek, maar houd hem niet zelf op. Je concurrent vraagt die regeling wél aan.’’

Carton: ,,Het is niet goed voor de economie. Wy regelje it sels wol, het klinkt mooi, het past bij de Fries, maar voor de economie is het niet verstandig en je concurrentiepositie verslechtert. De bedrijven merken het nu misschien nog niet, maar er komt een tijd dat ze de nadelen ervan gaan merken.’’

We zitten nu acht maanden in de coronacrisis. Als we een voorzichtige balans opmaken, wat is de schade voor de economie?

Carton: ,,De belangrijkste en meest zichtbare schade is het uitblijven van ‘geld uit de regio, voor de regio’. De horeca, evenementenbranche, recreatie en toerisme, uitzendbureaus. Zij krijgen rake klappen te verwerken. Het is niet mijn bedoeling om te zeggen: het is niet zo erg, want het is een drama om ondernemingen onderuit te zien gaan, maar het zijn ook de ondernemingen die er straks weer staan als we uit de crisis komen.’’

,,De grootste schade zit onderhuids: de innovatie bij bedrijven is gestopt. Ondernemingen zetten hun plannen in de ijskast. Dat betekent dat er treinen tot stilstand komen. Bedrijven werken in een keten, van grondstof tot eindproduct, van idee tot dienst. Om die trein te laten rijden, moeten alle wagons op hun plek staan en in beweging blijven. Mist een wagon, dan rijdt de trein niet.’’

Hoe h ouden jullie die trein rijdende?

De Rouwe: ,,Door op tijd in te grijpen bij bedrijven. Als wagonnetjes stil komen te staan, zijn we te laat. Met Friese banken, accountants, juristen en mkb-specialisten zijn wij de afgelopen maanden in stilte begonnen met wat wij noemen Business Boost . Bedrijven die de pijn van de crisis gaan voelen en onmisbaar zijn voor onze economie, die gaan wij helpen zich klaar te maken voor de toekomst. Wij zetten experts vanuit allerlei disciplines op een bedrijf om ondernemers te helpen nieuwe afslagen te nemen.’’

,,De banken en accountants zijn de financiële poortwachters van het Friese mkb. Zij zien als eersten de zorgen bij een bedrijf. Juist bij familiebedrijven, die niet te koop lopen met hun business , moeten we er op tijd bij zijn. Zij leven op de lange adem, houden zich sterk. Zulke waardevolle bedrijven wil je als provincie niet missen. Wij sturen verkenners om hen te helpen. Het is een uniek concept, uniek dat banken en overheden samenwerken.’’

Carton: ,,Het eerste bedrijf is inmiddels bezocht, afspraken met twee andere firma’s staan gepland. Ondernemers mogen ook zelf hun hand opsteken. Twee van de drie deden dat. Die zeggen: ‘het kost ons nu zoveel geld. Help ons, wat moet ik doen?’’’

Wat verwachten jullie van de ondernemer?

Carton: ,,De wil om te veranderen, maar ook om te investeren in innovatie en circulariteit. Juist daar ligt nu een kans. Onze bedrijven moeten concurrerend blijven en vernieuwen. Het is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Een ondernemer wordt maanden begeleid en krijgt een onderbouwd advies mee.’’

De Friese economie had de wind net in de rug. Er waren meer vacatures dan beschikbare mensen.

De Rouwe : ,,Dat is het vraagstuk van dit decennium, misschien nog wel groter dan de coronacrisis: hoe zorgen we voor voldoende mensen voor al onze banen. Het klinkt raar, het klinkt ook heel wrang, maar we zaten tegen de verhitting van de arbeidsmarkt aan. Corona kwam op dat vlak op een goed moment. Corona heeft de verhitting op pauze gezet. Maar als de crisis voorbij is en de economie weer aantrekt, drukken we de play-knop weer in. Het probleem wordt door corona weggestopt. Wij moeten nu dwars door de berg die corona heet heen kijken. Wat gaat er na corona met Friesland gebeuren?’’

Nou?

De Rouwe: ,,We werken bij de provincie nu aan een tweede herstelpakket, gericht op het opbouwen van de nieuwe economie. We focussen ons vooral op de grote jongens, de bedrijven met impact en veel werknemers. Innovatie en vernieuwing is voor hen het belangrijkste om goed uit de crisis te komen. Dat moeten we nu doen, want een stilstaande trein weer in beweging brengen, is nog veel schadelijker voor de economie.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland