Bedreigde dieren plaag voor festivals Groene Ster

Zestig omwonenden van de Groene Ster willen uitgerekend in 2018 een verbod op alle festivals in het gebied. De natuur wordt te erg aangetast, vinden ze.

Blik op het festivalterrein van Psy-fi waar een onweersbui nadert. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Blik op het festivalterrein van Psy-fi waar een onweersbui nadert. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

De stichting Groene Ster Duurzaam (GSD) wil de omgevingsvergunning voor alle vier de festivals van deze zomer voor de rechter laten vernietigen. De club was afgelopen jaren al fel gekant tegen de geluidsoverlast van met name festival Psy-Fi. Nu zeggen ze dat ook zwaar beschermde diersoorten de dupe worden van de muziekfestivals.

Grote schade

Daarom mogen ook Promised Land, Welcome to the Village en Conference of the Birds niet doorgaan, vindt GSD, die zegt zo’n zestig omwonenden van het gebied te vertegenwoordigen. Krijgt deze stichting gelijk van de rechter, betekent dat een forse klap voor de Culturele Hoofdstad. Popfestival Welcome to the Village maakt deel uit van de hoofdprogrammering, net als het eenmalige dans- en muziekfestival Conference of the Birds, dat draait om bedreigde weidevogels.

Uit tellingen van Ecobureau Merula bleek bijvoorbeeld dat de zeldzame meervleermuis zich na Psy-Fi van afgelopen zomer niet meer liet zien in de Groene Ster, terwijl die vlak voor dit festival nog wel werd waargenomen. Volgens GSD ligt dat overduidelijk aan het geluid en de lichtvervuiling van Psy-Fi.

,,Dan kun je natuurlijk volhouden dat je niet weet hoe het komt, maar vanuit het oogpunt van natuurbescherming maakt dat niet uit’’, zegt Theo van Gelder van GSD. ,,Je moet juist aantonen dat er geen kans is op bedreiging van die diersoorten.’’ Hij vindt dat de festivals, Psy-Fi vooraan, grote schade hebben aangericht, die in een jaar niet kan herstellen. ,,Op het terrein is roofbouw gepleegd.’’

Zwaar bedreigde soorten

In totaal zijn er vijftien zwaar beschermde plant- en diersoorten aangetroffen in de Groene Ster. Door de festivals wordt ook het leefgebied van onder meer de waterspitsmuis, de heikikker en de Noordse woelmuis bedreigd, zegt GSD in een beroepschrift tegen de vergunningen voor Psy-Fi in 2016, dat komende dinsdag voor de rechter komt. Als de rechter GSD daarin gelijk geeft, staat volgens Van Gelder de weg vrij om dit jaar de omgevingsvergunning al van te voren te laten vernietigen. ,,Dat gaan wij vragen in een voorlopige voorziening.’’ Voor het geval GSD wint, moet Leeuwarden op zoek naar een alternatief, vindt Van Gelder. ,,Er zijn plekken genoeg.’’

In de afgelopen jaren won GSD meerdere rechtszaken tegen de gemeente. Zo werd de omgevingsvergunning over 2015 achteraf vernietigd. De gemeente is daarom begonnen met het wijzigen van het bestemmingsplan. Dat lukt dit jaar niet meer, zodat de festivals opnieuw van een omgevingsvergunning afhankelijk zijn. Daarin wordt meer rekening gehouden met de belangen van natuur en bewoners, is de bedoeling.

Voor GSD is dat echter een gepasseerd station. Tot dusver richtte de club zijn pijlen vooral tegen Psy-Fi, in de eerste plaats tegen de geluidsoverlast van het psychotrance-festival. Van Gelder: ,,Maar met wat ik ondertussen weet van de natuurwaarde van de Groene Ster, kan dat niet meer.’’ Een stuk van de Groene Ster hoort bij de Friese Ecologische Hoofdstructuur. De vlakbij gelegen Grote Wielen zijn weer een Natura2000-gebied.

Wethouder niet verbaasd

Wethouder Sjoerd Feitsma (PvdA) van cultuur is niet verbaasd dat Van Gelder nu alle festivals wil laten verbieden. ,,Het ligt in de lijn der verwachting.’’ Volgens hem houdt Leeuwarden wel degelijk rekening met beschermde dieren in het gebied. ,,Daarvoor laten we onderzoek doen door een bureau, Altenburg en Wynia. Hun eisen worden meegenomen in de vergunning.’’ Zo moet de lichtuitstraling beperkt zijn, worden er maatregelen genomen om dieren te beschermen en wordt het leefgebied van zeldzame planten afgeschermd.

Maar in de eerste plaats is de Groene Ster een recreatiegebied, benadrukt de wethouder. ,,We blijven uitstralen dat we het festivalhart van Friesland zijn. Wij hebben drie festivals waar duizenden mensen op afkomen. Daar zijn we trots op.’’ In een ingezonden brief op LC.nl spraken 27 omwonenden vorige week ook hun steun uit voor de festivals. Zij noemen ze prettige buren, die zorgen voor een bruisende sfeer in de Groene Ster en in Leeuwarden. ,,Iedereen heeft recht op een eigen mening’’, reageert Van Gelder.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Festivals Groene Ster