BBB ook in Wetterskip Fryslân de grote winnaar. Opkomst 'uitzonderlijk hoog'

BBB is ook in Wetterskip Fryslân de grote winnaar. Op basis van de voorlopige uitslag zou de partij 7 van 21 zetels krijgen. Dat is inclusief restzetels gerekend.

Midden: dijkgraaf Luzette Kroon (links) in gesprek met lijsttrekker Alice van Gosliga van BBB. Aan de linkerzijde Sjoerd Galema (CDA). Foto: Jacob van Essen

Midden: dijkgraaf Luzette Kroon (links) in gesprek met lijsttrekker Alice van Gosliga van BBB. Aan de linkerzijde Sjoerd Galema (CDA). Foto: Jacob van Essen Foto: JACOB VAN ESSEN

De voorlopige uitslag is onvolledig. De uitkomsten van Leeuwarden, Smallingerland en Weststellingwerf missen nog. Zij schortten hun tellingen op vanwege vermoeidheid, kreeg het waterschap als verklaring. De uitslagen uit deze drie gemeenten worden in de loop van donderdagmiddag verwacht.