BBB kiest volle breedte in Wetterskip Fryslân; CDA valt buiten de boot

Verkenner Klaas van Weperen maakt nieuwe coalitie Wetterskip bekend.

Verkenner Klaas van Weperen maakt nieuwe coalitie Wetterskip bekend. Foto: Jaap Schaaf

Wetterskip Fryslân koerst af op een brede coalitie van BBB, Water Natuurlijk, PvdA, FNP, VVD en de geborgde zetels voor Landbouw en Natuur.

Het CDA is buiten de boot gevallen. Dat is opmerkelijk, want sinds het ontstaan van het huidige waterschap in 2004 zaten er altijd wel CDA’ers in het dagelijks bestuur.