BBB en CDA willen meer geld voor innovatie om doelen stikstof en klimaat te halen: '50 miljoen euro is in skyntsje'

Gedeputeerde Staten reserveren in het concept Fries Programma Landelijk Gebied veel te weinig geld voor innovatieve ontwikkelingen in de landbouw.

BBB-fractievoorzitter Abel Kooistra wil meer geld voor innovatie in landbouw om de doelen voor stikstof, klimaat en water te halen.

BBB-fractievoorzitter Abel Kooistra wil meer geld voor innovatie in landbouw om de doelen voor stikstof, klimaat en water te halen. Foto: JACOB VAN ESSEN

Die kritiek uiten BBB en CDA woensdagavond in de eerste commissievergadering over dit megaprojectplan voor het halen van de doelen op het gebied van stikstof, klimaat en water. GS hebben becijferd dat daar circa 4,5 miljard euro voor nodig is. In dit bedrag is 50 miljoen euro opgenomen voor innovatieve ontwikkelingen in onder meer stallen en mestverwerking. ,,En dat is wol in hiel lyts bytsje”, vond CDA-fractievoorzitter Aebe Aalberts. ,,In skyntsje”, oordeelde BBB-collega Abel Kooistra.

Afwaardering landbouwgronden