Asscher prijst Leeuwarder model en wil 100 miljoen extra voor kinderen in armoede

De PvdA wil in een nieuw kabinet 100 miljoen euro extra uittrekken voor kinderen in armoede. Lijsttrekker Lodewijk Asscher wil hen ,,vleugels geven’’.

Lodewijk Asscher.

Lodewijk Asscher. ANP

Asscher prijst het Leeuwarder model, waar kinderen uit achterstandsgezinnen financiële hulp krijgen voor school, sport of muziek. Hij wenst dat dit systeem met zogenoemde kindpakketten landsbreed wordt ingevoerd.

Dinsdag werd al bekend dat Leeuwarden van het rijk 650.000 euro per jaar krijgt voor uitbreiding van de pakketten. Het is een uitvloeisel van een eerdere extra kabinetsbijdrage van 100 miljoen euro.

Maar voor Asscher is dit niet genoeg. Er moet eenzelfde bedrag bovenop.

De PvdA’er wil van armoedebeleid een speerpunt maken tijdens zijn komende verkiezingscampagne. Hij zal de gewenste extra 100 miljoen aan armoedegeld vanmiddag ook bekendmaken tijdens het ‘Lijsttrekkersdebat van het Noorden’ in Groningen.

Bezoek aan Heerenveen en Leeuwarden

Op 18 februari bezoekt Asscher Heerenveen en Leeuwarden, waar armoedebeleid een van de speerpunten is. Hij wordt vergezeld door Foppe de Haan, de voetbaltrainer en lijstduwer op de PvdA-lijst voor de komende verkiezingen. ,,Een heel sociaal bewogen man’’, zegt Asscher. Foppe de Haan zet zich met zijn Foppe Fonds al jaren in voor minderbedeelde kinderen. ’s Avonds is er in Leeuwarden een discussieavond.

Asscher prijst Leeuwarden als het gaat om financiële hulp aan kinderen uit arme gezinnen. ,,Met de huidige kabinetsgelden doen ze daar hele mooie dingen mee. Het gebeurt laagdrempelig en niet bureaucratisch. Ik vind het echt een voorbeeld.’’

Het extra armoedegeld moet structureel worden ingezet. Volgens cijfers vallen er in Nederland 400.000 kinderen onder de definitie. In Leeuwarden betreft het een op de zes kinderen, drieduizend in totaal.

Asscher hekelt gemeenten in Nederland die vanwege de economische neergang armoedegelden hebben stopgezet. Rotterdam is er een voorbeeld van. ,,Ik vind dat stuitend. Armoede is hardnekkig. We moeten kinderen juist vleugels geven.’’

100 miljoen extra

In het regeerakkoord van 2012 werd 100 miljoen extra vrijgemaakt voor armoedebestrijding. Dit jaar kwam er structureel nog eens 100 miljoen euro bij voor het Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds, Stichting Jarige Job, Stichting Leergeld en het Nationaal Fonds Kinderhulp. Kinderen die er, veelal via school, sportclub of muziekvereniging, een beroep op doen krijgen een extraatje voor schoolspullen, een schoolreisje, muziekles, het lidmaatschap van een sportvereniging of een bezoek aan het theater.

Naast de extra armoedebestrijding wil de PvdA de bijstand met 100 miljoen euro verhogen en de kinderbijslag met 200 miljoen euro. Dat laatste levert een gemiddeld gezin ruim 100 euro extra op. De bijstand klimt volgens het voorstel van Asscher met ruim 200 euro per jaar.

Vorig jaar werden twee- van de drieduizend Leeuwarder kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen bereikt met het armoedegeld. Dit jaar moeten ook de overige duizend worden geholpen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland