Asielzoekers mogelijk naar verzorgingshuizen

Bedden, bedden, bedden

Zorginstellingen onderzoeken of het mogelijk is asielzoekers met een verblijfsvergunning in zorgcentra met leegstand te huisvesten.

Verzorgingshuizen kampen met leegstand, waardoor ze inkomsten mislopen.

Koepelorganisatie ActiZ en koepelorganisatie voor woningbouwcorporaties Aedes willen weten of er ruimte is om asielzoekers in verzorgingshuizen onder te brengen.

De organisaties onderzoeken of de leden er voor voelen asielzoekers met een verblijfsvergunning in verzorgingshuizen te plaatsen.

De tehuizen worden momenteel deels ook nog door ouderen bewoond.

Lees meer in het LC+ artikel .

Nieuws

menu