ArtCamp Tytsjerk 'ien grutte ferrassing'

Met achttien kunstenaars uit het buitenland – van Japan en India tot Venezuela – heeft Tytsjerk het meest internationale Under de Toer-evenement. Fertellendeweis is een ArtCamp voor dans, muziek, foto/video en installatiekunst, met zondagmiddag de gratis finale voor publiek.

Kunst als grensoverschrijdend middel voor gemeenschapszin en uitwisseling. Reina Rodina van der Meer (30) uit Tytsjerk ontdekte het bij ArtCamps in Servië en Bangladesh. ,,Te gek, hjir moat ik wat mei’’, was haar overtuiging. Dat kerk en dorp in haar woonplaats om ideeën voor Under de Toer vroegen, was haar kans.

Basis van het veertiendaagse kunstenaarskamp is het verhaal van 170 evacués die in de oorlog via de kerk in Tytsjerk tijdelijk onderdak vonden. Van der Meer was in Tytsjerk eerder al voor licht en geluid betrokken bij de succesvolle locatievoorstelling Paad nei de frijheid hierover. Zoals in de oorlog gastvrij onderdak werd geboden door Tytsjerksters, zijn dezer dagen de kunstenaars ondergebracht bij gastgezinnen.

Verbreden

Als muzikant en project- en evenementmanager studeerde Van der Meer aan de Popacademie in Leeuwarden onder de artiestennaam Reina Rodina af met de voorstelling Wetterkâld. Om zich te verbreden deed ze daarna nog een universitaire master humanistiek, om kunst te verbinden met zingeving en de samenleving. ,,As lûdskeunstner doch ik sels in soad mei de omjouwing en lûden om ús hinne. En ik produsearje eigen foarstellings en dy fan oaren.’’

Dat produceren doet ze ook voor Fertellendeweis, dat behalve van Under de Toer ook onderdeel is van 'De Reis', een project van Keunstwurk. ,,Dat dit wat oars is as de measte LF2018-projekten wie in foardiel by de seleksje, mar it is ek wer lestiger út te lizzen oan it doarp. Der is gjin skript. Wy wurkje yn fjouwer dissiplines, dy’t mingd wurde kinne, ta nei de einmanifestaasje, dêr’t wy net fan witte wat dy bringe sil. It is ien grutte ferrassing.’’

Achttien buitenlandse en acht Nederlandse kunstenaars zijn op drie plekken (in en bij de kerk, dorpshuis Yn de Mande en park Vijversburg) aan het werk. De vier onderdelen muziek, dans, installatiekunst en foto/video moeten zondag uitlopen op een spetterende middag (13-18 uur, gratis toegankelijk) op die drie locaties.

Indiase belangstelling

Fertellendeweis is een samentrekking van fertelle en ûnderweis, in die combinatie niet te vertalen naar het Nederlands en het Engels. ,,Dat fyn ik wol nijsgjirrich, omdat taal en kommunikaasje wichtich binne yn ús projekt, dêr’t sa as by de measte ArtCamps Ingelsk de fiertaal is.’’

Omdat ze al een aardig netwerk opgebouwd had in het buitenland kostte het Van der Meer weinig moeite om via sociale media artiesten te interesseren. Tot haar verrassing kwam de meeste belangstelling uit India. Daar moest Reina Rodina zelfs mensen afzeggen, al komen liefst vier deelnemers uit dat land. ,,Yn India wurdt in hiel soad keunst yn de iepenbiere romte makke. Ik bin dêr mei yn de kunde kaam troch in ArtCamp yn Bangladesh.’’

Aan haar eigen rol als organisator en spin in het web op enige afstand van het creatieve proces moet ze wel wennen. Onder het gesprek gaat haar telefoon vier keer. ,,Ik bin wol kreatyf produsint, mar Shiri Wilk – in Israëlyske út Ljouwert – is artistyk lieder. Sy wurket mei fotografy. Myn hannen sille wolris jokje as ik by de muzykgroep of de ynstallaasjekeunstners sjoch.’’

Tytsjerksters maken het de kunstenaars gemakkelijk zich te wijden aan hun werk. ’s Morgens staat hun ontbijt klaar in het vergadergebouw bij de kerk, verzorgd door onder anderen Vrouwen van Nu. Het middag- en avondeten wordt opgediend in het dorpshuis. In de weekends eten de gasten op hun logeeradres.

Betonblokken

De bouwploeg van het theaterstuk van vorig jaar en de lokale feestcommissie zijn ook actief voor Fertellendeweis. Dorpsbelang maakt zich nuttig door via Facebook informatie te verstrekken over het project. ,,Doarpsbelang hopet dat de keunstners ek op in feilige manier wat dwaan kinne mei de betonblokken dy’t op de trochgeande dyk fan Tytsjerk as ferkearsremmers delset binne. Dan is der yn elts gefal wat bliuwends te sjen.’’

De deelnemers hebben zich al verdiept in Tytsjerk en het basisverhaal van de evacués. Dat bleek uit de introductiefilmpjes die ze vooraf aan het project van zichzelf maakten en doorstuurden. Participanten betalen hun eigen (vlieg)reis. Vanaf Schiphol zijn de kosten voor Tytsjerk.

'Blide gesichten'

De ‘werktijden’ zijn tussen 10 en 13 en 15 en 18 uur. ,,Al docht bliken dat sy op oare tiden as harren wat ynfalt ek wat dwaan wolle. Mar wy moatte gjin oerlêst jaan oan bygelyks de buorlju fan it doarpshûs. Foar my is dit ArtCamp slagge as ik blide gesichten sjoch by dielnimmers, gastgesinnen en it publyk op de ôfslutende snein. Ik bin hiel benijd wat it opsmyt. Doarpen binne as lytse en hechte mienskippen hiel geskikt foar dit soarte projekten.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Culturele Hoofdstad
Under de Toer