Apothekers en cliënten teleurgesteld in uitspraak rechter over hulpmiddelen

Foto: ANP

,,We zijn teleurgesteld’’, zegt advocaat Karik van Berloo namens zes verzekerden bij Zilveren Kruis/De Friesland en 27 apothekers nu de kortgedingrechter heeft bepaald dat de verzekeraar een bijdrage in rekening mag brengen als de verzekerden volgend jaar hun hulpmiddelen blijven betrekken via de apotheker.

De verzekeraar wil dat de verzekerden met ingang van volgend jaar contact opnemen met landelijke speciaalzaken die de hulpmiddelen – zoals verband, diabetes-, stoma- en incontinentiemateriaal – voortaan aan huis moeten leveren.

,,Het gaat ons er met name om dat de apotheker dan niet meer de rol van zorgverlener kan continueren bij het verstrekken van hulpmiddelen’’, stelt Van Berkloo. ,,Dat is in andere regio’s heel anders. Zilveren Kruis/De Friesland is de enige verzekeraar die zo opereert. Bij alle anderen verzekeraars, die ook met landelijke leveranciers werken kun je nog altijd via apotheek die hulpmiddelen.’’

Gewijzigd beleid

In het kort geding ging het niet om de vraag of het nieuwe beleid in strijd is met wet- en regelgeving. Het ging alleen om de vraag of het Zilveren Kruis verboden moet worden om een korting op de vergoeding toe te passen als een verzekerde met een naturapolis zijn hulpmiddelen niet bij een landelijke leverancier, maar bij zijn apotheek wil (blijven) kopen. De voorzieningenrechter kwam niet toe aan een beoordeling van het gewijzigde beleid op zichzelf.

In het vonnis wordt daarom niet ingegaan op de (mogelijke) negatieve gevolgen van de wijziging die eisers hebben genoemd. Van Berloo gaat er bijvoorbeeld vanuit dat incontinentiemateriaal in de nieuwe situatie in grote hoeveelheden aan huis wordt bezorgd. Daar zouden verzekerden die het materiaal nodig hebben niet blij mee zijn omdat het anderen sneller op zou vallen. Ook vreest hij dat hulpmiddelen in spoedsituaties niet tijdig geleverd kunnen worden omdat de speciaalzaken maximaal zes uur levertijd aanhouden.

Apothekers

De eisers, waar ook de belangenorganisatie van apothekers (KNMP) toe behoort, beraden zich nu op vervolgstappen zoals hoger beroep of een bodemprocedure. ,,Voor verzekerden is het best complex’’, stelt Van Berloo, ,,omdat een dergelijk stap vergt dat zij hulpmiddelen blijven afnemen bij de apotheek en daarvoor dus een lagere vergoeding krijgen. Switcht betrokkene van verzekeraar dan verliest hij definitief het recht op vergoeding.’’ Zilveren Kruis/De Friesland denkt met de beleidswijziging een besparing van 26 miljoen euro te realiseren.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland