Rond de Súd Ie komt een netwerk van onderwaterantennes om vissen te volgen

In en rond de Súd Ie wordt deze week een netwerk van onderwaterantennes aangelegd om de bewegingen van trekkende vissen te volgen.

Palingen.

Palingen. Foto Hige Noorden/Jaap Schaaf

Er worden twintig akoestische ontvangers geplaatst in de verbinding tussen Dokkum en Ezumazijl die de laatste jaren is voorzien van verschillende vispassages en –trappen in het kader van het programma Súd Ie: Innovatieve monitoring.

Vanaf volgende maand worden vissen uitgerust met zendertjes, te beginnen met 40 schieralen, paairijpe palingen die gevolgd worden op hun trek naar zee. Deze zenders hebben het formaat van een pinkkootje, zegt Jeroen Huisman van van de onderzoeksgroep Coastal and Marine Systems van Hogeschool Van Hall Larenstein. Ze een geluidssignaal uit dat over een afstand van enkele honderden meters kan worden opgepikt door de ontvangers.

Volgend voorjaar komen ook andere soorten aan bod, waaronder ook driedoornige stekelbaarsjes. Deze veel kleinere visjes krijgen een mini-responder ter grootte van een hagelslagkorrel. Die kunnen worden uitgelezen door antennepoortjes in gemalen en vispassages. De beide systemen sluit aan bij monitoringsprogramma’s in het Lauwersmeer en de Waddenzee, zodat de gegevens ook kunnen worden uitgewisseld.

Het Súd Ie-programma heeft tot doel de migratie van vissen tussen zoet en zout te verbeteren. Zo is er in de nieuwe sluis bij Oostmahorn een vispassage aangebracht. Ook in die van Ezumazijl komt er volgend jaar eentje. In natuurgebied Anjumer Kolken is een doorgang aangelegd en zijn diverse opgroei- en paaigebieden met ondiep water gemaakt.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Natuur en milieu