Waarom Ameland en Schiermonnikoog zich op kunnen maken voor een nieuwe kabeldiscussie

Kunnen Ameland en Schiermonnikoog worden ontzien bij de aanleg van nieuwe kabels en leidingen naar de Noordzee? Het is maar de vraag.

Het Gemini windpark.

Het Gemini windpark. FOTO AFP

Drie jaar geleden stonden ze er ook al eens, bracht rijksambtenaar Olaf Herfst in herinnering in de grote zaal van kerkgebouw De Herberg in Dokkum. Destijds was het nog de bedoeling dat één windpark op zee zou worden aangesloten. De geschiedenis is bekend: er werd gekozen voor een kabeltracé door Schiermonnikoog, dat na fel protest op het eiland weer van tafel ging.

Nieuws

menu