Ambtenaren Provinsjehûs bang voor verlies nog eens 170 banen

Het Provinsjehûs in Leeuwarden. FOTO ARCHIEF LC

Ambtenaren in het Provinsjehûs vrezen dat er bovenop een geplande afslanking van 110 vaste banen nog een extra ingreep komt van 170 arbeidsplaatsen.

In een brief aan het personeel neemt de ondernemingsraad die aantallen voor zijn rekening. ,,Wij maken ons zorgen dat het zo lang duurt voordat inzicht wordt gegeven’’, schrijft de raad.

Het gaat volgens de ondernemingsraad om fulltime vaste banen: 110 in 2018 en tot 2020 nog eens 170.

Cijfers passen niet bij overzicht

Die cijfers passen niet bij een officieel overzicht in de provinciale meerjarenbegroting. Daarin staat een terugloop van 640 fulltime vaste arbeidsplaatsen in 2018 naar 585 begin 2022 vermeld. Daarnaast verdwijnen er dit jaar flexbanen met een omvang van 45 formatieplaatsen en in 2019 nog eens 40.

Volgens gedeputeerde Klaas Kielstra is alleen de eerste afslanking – van 110 formatieplaatsen – een feit. Die is ook al in uitvoering, zowel bij vaste als flexibele banen. Dat gebeurt zonder gedwongen ontslag.

Berekening van ambtenaren

Het getal van 170 komt voort uit berekeningen van ambtenaren, die daarbij zijn uitgegaan van de daling van de provinciale begroting voor de komende jaren, meldt provinciesecretaris Regina Bouius, de ambtelijk directeur. Die slankere begroting wordt al enkele jaren door gedeputeerde staten aangekondigd.

Volgens Bouius zijn de berekeningen niet fout, maar gaat het niet om een hard cijfer. Reden: de politiek heeft niet besloten tot een tweede ingreep.

Wachten op verkiezingen

De ambtelijke top heeft met gedeputeerde staten afgesproken te wachten op de verkiezingen en de coalitievorming van daarna. In een nieuw coalitieprogramma zal een nieuwe politieke meerderheid komend voorjaar afspraken maken over de taken en ambities van het provinciebestuur. Dan wordt ook duidelijk hoeveel ambtelijke capaciteit daarvoor nodig is.

Los van de omslag moeten ambtenaren in het Provinsjehûs sinds een paar jaar al veel flexibeler werken.

Nieuws

Meest gelezen