Bouw meer dementievriendelijke woningen, is de boodschap van Alzheimer Friesland

De voorstelling 'Lang zal hij Leven', over dementie, afgelopen november op de Dag van de mantelzorg.

De voorstelling 'Lang zal hij Leven', over dementie, afgelopen november op de Dag van de mantelzorg. Foto: Jilmer Postma

Bouw meer dementievriendelijke woningen, investeer in ontmoetingsplekken voor mensen met dementie en ondersteun hun mantelzorgers.

Dat zijn enkele ‘actiepunten’ in een brief die Alzheimer Nederland deze week overhandigde aan gedeputeerde Friso Douwstra van de provincie Fryslân.

In Friesland wonen 12.000 mensen met dementie, in 2040 zijn dat er 21.000. De zorg en ondersteuning voor deze mensen en hun mantelzorgers moeten beter, vindt de organisatie. Ruim driekwart van de dementerenden vindt het huidige woningaanbod niet passend.

Het bouwen van passende woonvormen staat voor Alzheimer Nederland daarom hoog op de agenda. De Provinsje speelt daarbij een rol. Zo werd onlangs het akkoord ‘Samen voor wonen en zorg Friesland’ gesloten. Hierin werd afgesproken dat een brede coalitie van organisaties op de terreinen wonen en zorg gaat samenwerken aan nieuwe woonvormen voor kwetsbare ouderen.

Sieta Miedema (voorzitter Alzheimer Nederland, afdeling Friesland) overhandigde namens mensen met dementie en hun mantelzorgers, de brief aan de gedeputeerde. ,,Zolang mogelijk thuis wonen als er sprake is van dementie, in een vertrouwde omgeving met familie en vrienden om je heen. Dat is waar we aan werken in Friesland, samen met provincie, gemeenten en welzijnsorganisaties. We hebben elkaar nodig om het groeiend aantal mensen met dementie te helpen.”