Alweer een vaargeulonderzoek? Ameland wil nú baggeren

Raadsleden op Ameland zien weinig heil in een nieuw onderzoek naar het baggeren van de geplaagde vaargeul. ,,Aan de slag!’’, klonk het maandagavond.

Ter tafel lag de vergunningsaanvraag die Rijkswaterstaat bij de gemeente heeft gedaan om een bocht in de vaargeul te mogen afsnijden. Zo wordt de vaarweg 900 meter korter en is de veerboot zes minuten sneller aan de overzijde, is de gedachte.

Wethouder Theo Faber gaf eerder al aan dat hij het hele proces veel te lang vindt duren – bijna drie jaar – en daarin vond hij de commissieleden gisteren aan zijn zijde.

De schep erin

De voltallige commissie staat achter het plan, bleek tijdens de vergadering. Al hadden sommigen meer gewild. ,,Aan de slag,” zegt Jeppe Groenewold (VVD). Hij wil niet meer onderzoeken afwachten, maar de schep in het wad zetten.

Daarmee doelt hij op staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven, die de Tweede Kamer eind september schreef dat ze een nieuw onafhankelijk onderzoek wil om te bekijken of en hoe er efficiënter kan worden gebaggerd.

Bocht bijsnijden

Daar wil Ameland niet op wachten. Rijkswaterstaat heeft nu vergunning aangevraagd voor het bijsnijden van die ene bocht, de Vloedgeul. Eigenlijk is dat Piet IJnsen (Algemeen Belang Ameland) te mager. In een eerdere presentatie in het voorjaar sprak Rijkswaterstaat ook over een bochtafsnijding van de Reegeul bij Nes, maar die maatregel is op de lange baan geschoven. Terwijl die nog eens vier minuten tijdswinst zou kunnen opleveren.

‘Natuur zoekt kortste weg’

Wethouder Theo Faber heeft vertrouwen in Rijkswaterstaat. Die zorgt dat de vaarroute verkort wordt zonder dat dit ten koste gaat van de natuur. In feite zoekt de natuur al de kortste weg, zegt Faber, alleen gaat het niet snel genoeg. Voor wat de natuur zelf al doet, moet Rijkswaterstaat vergunning aanvragen.

De bochtafsnijding is een van de maatregelen waartoe toenmalig minister Melanie Schultz in 2016 besloot om de hardnekkige vertragingen van de veerboot op het traject Holwerd-Ameland het hoofd te kunnen bieden. Het werk duurt twee maanden, kost 2 miljoen euro en moet volgend jaar zomer klaar zijn.

Nieuws

menu