Als droogstoppels en softies elkaar kruisen: hbo'ers werken voor Friese gemeenten aan oplossingen voor ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken

Hbo’ers van verschillende opleidingen werken voor zes Friese gemeenten aan oplossingen voor ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken. ,,Ik noem een ouder die een zestienjarige thuis een glaasje wijn laat drinken betrokken, de gemeente juist niet.’’

Nadieh Rotering schreef een lied over dementie. Op de achtergrond (v.l.n.r.) student social work Nora Veenstra, coördinator Ateliers Sociaal Domein Richtje Boomsma en Jolanda Tuinstra, lector sociale kwaliteit.

Nadieh Rotering schreef een lied over dementie. Op de achtergrond (v.l.n.r.) student social work Nora Veenstra, coördinator Ateliers Sociaal Domein Richtje Boomsma en Jolanda Tuinstra, lector sociale kwaliteit. FOTO JACOB VAN ESSEN

,,Ze bepalen wat het beste is

hun waardeoordeel klaar

Ze praten over mij

maar ik sta er gewoon naast

Alsjeblieft

negeer mij niet

Praat met mij’’

Er wordt veel over mensen met dementie gesproken en maar weinig met hen, weet de 28-jarige student social work Nadieh Rotering uit Leeuwarden sinds kort. Ze werkte het afgelopen half jaar met twee studiegenoten én een drietal studenten van de opleiding bedrijfseconomie aan een vraag van de gemeente Ooststellingwerf om de gemeenschap dementievriendelijker te maken. Haar lied ‘Ik ben dement, maar niet incompetent’ is een van de vruchten van deze bijzondere samenwerking.

Al tien semesters lang zoeken studenten van verschillende opleidingen van NHL Stenden elkaar op in zogeheten Ateliers Sociaal Domein. Samen buigen ze zich over complexe, maatschappelijke problemen in een Friese gemeente. Zogenaamde trage vragen, waar niet een-twee-drie een antwoord op te geven is. Hoe zorgen we ervoor dat mensen gezond en gelukkig oud worden? Of: hoe pakken we eenzaamheid onder jongeren aan? Bij het onderzoek en het bedenken van oplossingen krijgen de studenten hulp van een denktank met lokale deskundigen als beleidsmedewerkers, bestuurders, zorg- en welzijnsprofessionals, ondernemers, vrijwilligers of geïnteresseerde inwoners.

'Zo ontdek je tijdens het samenwerken dat aannames over elkaar, zoals het zijn van een droogstoppel of een softie, vaak niet kloppen'

In 2016 werkte het eerste atelier vanuit een zolderkamertje in Buitenpost voor de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen. Docenten Richtje Boomsma (social studies) en Avelien de Haan (bestuurskunde) waren meteen enthousiast over het experiment waarvoor ze elk een aantal studenten rekruteerden. Als je vanuit verschillende vakgebieden naar een en hetzelfde vraagstuk kijkt, kruisen harde feiten, cijfers en regels de zachte, menselijke kant. Dat geeft een verfrissend perspectief. Boomsma: ,,Zo ontdek je tijdens het samenwerken dat aannames over elkaar, zoals het zijn van een droogstoppel of een softie, vaak niet kloppen.’’

,,Samenwerken met mensen die anders zijn dan jij, levert creatieve en verrassende inzichten op’’, zegt ook Jolanda Tuinstra, als lector sociale kwaliteit bij NHL Stenden betrokken. Het uitgangspunt van de Ateliers Sociaal Domein - er zijn er inmiddels zes in Friesland - is kennis maken en kennis delen. ,,Het zijn leergemeenschappen of lerende praktijken waarin alle deelnemers, van student tot professional, iets van elkaar opsteken.’’

‘Ik praat met mijn kind over alcohol’

In Súdwest-Fryslân bogen studenten pedagogiek, bestuurskunde en social work zich bijvoorbeeld over het thema ‘ouderbetrokkenheid bij alcoholgebruik van jongeren’. ,,Wij kwamen er al snel achter dat wij als studenten heel anders naar ouderbetrokkenheid kijken’’, zegt student social work Nora Veenstra (22). ,,Ik noem een ouder die een zestienjarige thuis een glaasje wijn laat drinken betrokken, de gemeente juist niet. De relatie tussen ouders en kinderen is gebaseerd op compassie. De gemeente kijkt naar ouders met een preventieve bril, als autoritaire figuren die regels stellen. Hierdoor kan het naar ons idee snel misgaan in de communicatie. ’’

Nora ging samen met een student pedagogiek de straat op met een bord ‘Ik praat met mijn kind over alcohol’ om ouderbetrokkenheid te peilen. ,,Ouders zijn vaak wel in gesprek met hun kinderen over alcohol. De betrokkenheid is niet het probleem, maar de hoge maatschappelijke tolerantie voor alcoholgebruik. Iedereen vindt alcohol leuk en gezellig. Je kunt zelfs kinderchampagne kopen bij de Hema.’’

Na de zomer gaat een nieuwe ploeg studenten aan de slag in de ateliers. Ze krijgen een nieuw vraagstuk voorgeschoteld of borduren voort op inzichten en uitkomsten van de vorige groep. Nora: ,,Wij hebben een suggestie gedaan voor een voorlichtingsfilmpje geïnspireerd op een anti-rookcampagne in Thailand. Hierin zie je een kind met een sigaret een vuurtje vragen aan volwassenen die roken. Die weigeren natuurlijk, waarna ze een briefje overhandigd krijgen: Hé, je legt het mij nu uit, maar staat het zelf wel te doen.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Onderwijs