Alles is goed met het konijntje

In de oorlog verbleef Miepje uit Eindhoven bij Omke Dirk en Tante Sjoukje Hellinga in Nij Beets. Via het Friese verzet in Eindhoven en juffrouw Dikland van de School met den Bijbel was het ‘konijntje’ in Fryslân terechtgekomen.

Miep Kaempfer-van Engel (81) heeft nog heel veel persoonlijke herinneringen aan haar tijd in de onderduik in Nij Beets. ,,Ik was vier toen ik onderdook en zes toen de oorlog voorbij was. Met vier jaar weet je alles. Mijn man Ray was twee toen hij onderdook, en een jaar jonger dan ik. Hij wist niet eens dat hij Joods was. In het begin praatte ik honderduit over hoe ik als Jodin niet meer in het park mocht komen. ‘Dénk erom dat je niets meer daarover vertelt’, zei Tante. Ze heeft de hele oorlog enorm op me gelet, en ook op Omke, die soms gevoelige papieren liet rondslingeren als er vreemden kwamen.”