Alleen digitaal in debat: 'No nimme Steateleden bewust risiko’s, wylst it net noadich is'

Statenlid Theun Wiersma van 50Plus volgde de vergadering in het Provinsjehûs woensdag vanuit huis. Hij zou graag zien dat ook alle collega’s voortaan de voorkeur geven aan het digitale debat. Tenminste, zolang de coronacrisis aanhoudt.

Theun Wiersma van 50Plus volgt de Statenvergadering vanuit huis. Hij wil niet fysiek aanwezig zijn vanwege de oproep van het kabinet om zoveel mogelijk thuis te werken.

Theun Wiersma van 50Plus volgt de Statenvergadering vanuit huis. Hij wil niet fysiek aanwezig zijn vanwege de oproep van het kabinet om zoveel mogelijk thuis te werken. FOTO JILMER POSTMA

Theun Wiersma (62) draagt een colbert en een rode stropdas deze woensdagmiddag, ook al zit het Statenlid in zijn werkkamer aan huis in Drachten. Je bent volksvertegenwoordiger of je bent het niet. ,,Jo ha in foarbyldfunksje.”

Was hij net als andere Statenleden gewoon fysiek aanwezig geweest op het Provinsjehûs, dan zou hij ook een nette pantalon aan hebben gehad. Dat hoeft nu niet, want alleen zijn bovenkant is in beeld als hij tijdens de commissievergadering via een videoverbinding zijn verhaal doet. Vandaar de spijkerbroek. ,,Dy sjocht net ien.”

Hij is heel bewust niet aanwezig in Leeuwarden. Dat zit zo: half oktober was Wiersma met zijn vriendin Gretha Hoekstra uit Dokkum een paar dagen in Wijk aan Zee. Het aantal coronabesmettingen nam nog rap toe en premier Mark Rutte kondigde in die week een gedeeltelijke lockdown af.

'Corona is net niks'

,,Doe ha Gretha en ik elkoar oansjoen en sein: wy moatte in line lûke.” Ze besloten geen mensen meer te bezoeken en niet meer naar verjaardagsfeestjes te gaan. ,,Wy wolle sels net besmet reitsje en oaren net besmette. Corona is net niks. Boppedat bin ik wat ekstra kwetsber omdat myn milt in pear jier lyn fuort-helle is.”

Digitaal stemmen

De consequentie is dat Wiersma ook niet naar zittingen van Provinciale Staten gaat. Drie weken geleden volgde hij de beraadslagingen al vanuit huis. Inbreng leveren mocht niet. Een hybride systeem van digitaal en fysiek vergaderen bij een Statenvergadering is niet toegestaan. Leden van de griffie bedienden zijn stemkastje nadat de Drachtster per mail had laten weten hoe hij wilde stemmen.

Deze keer mag hij wel spreken, omdat de bijeenkomst van de Staten voor de gelegenheid is gewijzigd in een commissievergadering. Dan zijn de regels anders en kunnen de thuisblijvers (er zijn er een paar meer) toch hun zegje doen. Na afloop, in de avonduren, stemmen alle Statenleden digitaal.

,,Ik fyn eins dat alle Steateleden thúsbliuwe moatte”, zegt Wiersma. Een meerderheid van de fractievoorzitters geeft er echter de voorkeur aan om toch, op anderhalve meter afstand, bij elkaar te komen.

'It liket sa dochs in bytsje op de puntetelling by it Songfestival'

,,It mei miskien wol en it is leuker om elkoar echt yn de eagen te sjen, mar it hoecht sjoen de moderne middelen net”, zegt Wiersma. ,,Der is in alternatyf. Dan sis ik: meitsje dêr no gebrûk fan. No nimme Steateleden bewust risiko’s, wylst it net noadich is. Dy oardel meter ferjitst yn de praktyk gau.”

Even later krijgt Wiersma het woord van voorzitter Arno Brok. ,,It liket sa dochs in bytsje op de puntetelling by it Songfestival”, zegt Brok grappend vanuit het Provinsjehûs. ,,Wiersma, ,,m ay I have your votes please? ” Dan serieus: ,,Binne jo dêr? Hawwe jo it goed folgje kinnen?”

,,It gie foartreflik”, antwoordt Wiersma. En hij begint zijn verhaal.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland