Provincie wil in toekomst meebeslissen over gaswinning. 'De beslútfoarming soe ferdield wurde moatten'

Friesland moet zelf kunnen meebeslissen of een bedrijf hier meer gas mag winnen, vindt gedeputeerde Friso Douwstra. Hij verwacht dat de gasproductie in de provincie blijft stijgen.

Grondonderzoek in opdracht van Vermilion naar mogelijke gasvoorraden in Súdwest-Fryslân, eind 2021.

Grondonderzoek in opdracht van Vermilion naar mogelijke gasvoorraden in Súdwest-Fryslân, eind 2021. Foto Niels de Vries

Provincies en gemeenten mogen nu een advies geven op een verzoek voor gaswinning, maar hebben verder geen rol. Uiteindelijk hakt alleen de minister van Economische Zaken de knoop door. ,,De beslútfoarming soe ferdield wurde moatte”, zegt Douwstra. ,,As provinsje kinne wy no feitlik allinnich in sjenswize yntsjinje, lykas elke buertbewenner.” En veel effect heeft het niet, constateert hij.

Nieuws

menu