Alle hens aan dek voor de scholekster

Het gaat bar slecht met de scholekster. Het broedresultaat blijft ver achter bij wat nodig is om de stand op peil te houden. Onderzoekers proberen grip te krijgen op de oorzaken.

Scholeksters op het Amelander Wad. FOTO JAN SPOELSTRA

Scholeksters op het Amelander Wad. FOTO JAN SPOELSTRA

De situatie in de Zwagermieden is tekenend. De 31 nesten in dit 390 hectare grote weidevogelreservaat van Staatsbosbeheer leverden precies één kuiken op dat kans zag groot te worden. Een gemiddelde van 0,034 jong per jaar. Om de stand op peil te houden, is een gemiddelde van 0,35 jong nodig.

Nieuws

menu