Aldeboarn en De Deelen: 'voorbeeldgebied' in het Friese Veenweide-programma

Hoe ga je om met landbouw, natuur en recreatie in een gebied dat moet worden vernat? In Aldeboarn-De Deelen zijn ze al vier jaar bezig om met verkenningen, experimenten en fondsenwerving ultieme antwoorden te vinden op die vraag. Een verhaal over een ‘voorbeeldgebied’ in het Friese Veenweide-programma.

Alle de Vries, Foppe Hemminga, Lenneke Büller en Piet Dijkstra (vanaf links).

Alle de Vries, Foppe Hemminga, Lenneke Büller en Piet Dijkstra (vanaf links). FOTO JILMER POSTMA

Het was bomvol in de bovenzaal van café-restaurant De Post in Aldeboarn. Er kon niemand meer bij op die decemberavond in 2016. De initiatiefnemers van de bijeenkomst waren vertegenwoordigers van organisaties It Lege Midden en Beekdallandschap Koningsdiep de Nije Boarn. Het publiek bestond uit boeren en boerinnen uit de omgeving.