Alberdien Atsma blijft zoeken naar de grote liefde

Alberdien Atsma is weer geland in Hommerts. Haar Boer zoekt Vrouw-avontuur is over. ,,Ik like faak in sneu frommeske. Mar sa bin ik net.’’

BZV-kandidate Alberdien Atsma met kat Grizzly. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

BZV-kandidate Alberdien Atsma met kat Grizzly. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Om aan het slot van haar verhaal te beginnen: ,,It is klear en dêr bin ik bliid om.’’ Na de BZV -uitzending van zondagavond ontplofte haar telefoon bijkans. Een groot deel van haar familie, vrienden en collega’s tastte nog in het duister over de afloop van haar liefdesreis naar Texas, waar ze het hart van herenboer Olke Jongsma wilde veroveren. Dat liep anders... ,,Mar minsken koenen it eins allegear goed begripe. Se fûnen dat ik it moai dien ha.’’

Nieuws

Meest gelezen