Afvaloven REC defect: stank door bluswerk in Harlingen

De afvaloven in Harlingen is zaterdagmiddag stilgelegd vanwege een lekkende ketel. Harlingers klaagden over een indringende stank.

Omrin, eigenaar van de reststoffenenergiecentrale (REC) sprak van een ,,vervelende ketellekkage’’. Om tien voor twee ‘s middags is de afvaloven stilgelegd. De geur werd veroorzaakt doordat het afval in de warme vuurhaard moest worden natgespoten. Dat veroorzaakte een stoompluim.

In de loop van zaterdagavond werd de brandweer opgeroepen. Zij kwam met twee tankautospuiten naar de afvaloven om de smeulende inhoud verder af te blussen. Rond middernacht werd het sein brand meester gegeven.

Volgens Omrin is er geen sprake van een calamiteit met gevaar voor de omgeving. De afvalverbranding is ‘s middags direct gestopt. De brandweer voerde daarnaast meetproeven uit. Daaruit bleek geen gevaar voor de volksgezondheid.

Omrin gaat nu kijken naar de oorzaak, de manier van reparatie en wanneer de opstart van de ketel weer mogelijk is.