Afvaldumpers: hardnekkig probleem in Leeuwarden

Het Gouverneursplein in Leeuwarden. FOTO LC

Afvaldumping bij ondergrondse containers in Leeuwarden is een hardnekkig probleem. De gemeente overweegt cameratoezicht.

VVD-raadslid Sietze Bouma stelde de kwestie dit voorjaar aan de orde. Vooral in de binnenstad, Heechterp, Schieringen en in de Indische Buurt-Vlietzone duikt vaak afval op dat bovengronds naast de containers wordt gestald, constateert het raadslid. De daders hebben blijkbaar geen pasjes. Die zijn alleen beschikbaar voor buurtbewoners.

De gemeente heeft al decennia lang last van afvaldumpers. Dankzij controles neemt het probleem wel af, schrijven burgemeester en wethouders: ‘De hoeveelheid illegaal gedumpt afval (grofvuil) is sinds 2009 sterk gedaald met 52 procent. De hoeveelheid bijzet (vuilniszakken naast de container) is met 41 procent gedaald.’ Persoonlijk aanspreken van dumpers bleek het meest effectief.

De laatste jaren heeft het afvalvandalisme zich gestabiliseerd. Per maand houdt de gemeente een hotspotlijst bij met de grootste probleemplekken. Stadstoezicht en Omrin controleren hier extra vaak. ,,Er wordt momenteel bekeken of we cameratoezicht bij het toezicht op afvaldumpingen kunnen betrekken’’, aldus het college.

De VVD opperde om een proef uit te voeren waarbij mensen zonder pasje toegang krijgen tot de containers. B. en w. zien hier echter geen heil in. Bovendien worden de legingen via de computer ingepland op basis van het aantal mensen dat de klep met het pasje opent.

Nieuws

menu